Cena specjalna SQL
SQL 2016
Strona główna Licencjonowanie SQL Cennik Microsoft SQL Przewodnik SQL Kontakt

Licencjonowanie Microsoft SQL Server


SQL Server 2016 zapewnia wydajność biznesowych systemów we wszystkich rodzajach przetwarzania danych. Dzięki funkcji przetwarzania w pamięci operacyjnej, pozwala uzyskać szybsze wyniki dla skomplikowanych operacji obliczeniowych dla dużych zbiorów informacji. SQL 2016 ułatwia wdrożenie oraz zarządzanie zarówno w modelu on-premises, w mieszanym środowisku hybrydowym oraz w chmurze Microsoft Azure.

Edycje SQL Server

SQL Server 2016 dostępny jest w EOPEN w kilku wersjach, które pozwalają na optymalny dobór do potrzeb technologicznych i finansowych. Rozwiązania i aplikacje SQL mogą Państwo wdrażać w oparciu o wersje:

 • SQL Enterprise Edition dla krytycznych aplikacji i danych o dużej skali magazynowania
 • SQL Business Intelligence Edition dla rozwiązań premium i przetwarzania klasy BI
 • SQL Standard Edition dla typowych rozwiązań baz danych, raportowania i analiz

Trzy główne wersje SQL tworzą spójną ofertę, pozwalającą na właściwy wybór pomiędzy poszczególnymi możliwościami edycji i typami licencji.
SQL Enterprise Edition zawiera wszystkie funkcje produktu dostępne w SQL Server 2016, wersja SQL Business Intelligence (BI) Edition zawiera wysokiej jakości funkcje BI ponad to, co znajduje się w SQL Standard Edition.
Uwaga: SQL Server 2016 dostępny jest jeszcze w wersjach SQL Express i SQL Developer Edition, aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się z centrum wsparcia SQL. Ponadto dostępna jest wersja SQL Web Edition, która oferowana jest tylko w programie Services Provider License Agreement (SPLA).


Modele licencyjne Microsoft SQL Server 2016

SQL Server 2016 oferuje klientom różne opcje licencjonowania dostosowane tak, aby umożliwić zakup odpowiadający konkretnym potrzebom. Istnieją dwa główne modele licencjonowania SQL Server:

SQL Serwer + CAL: Zapewnia możliwość udzielania licencji użytkownikom i/lub urządzeniom, z niskim kosztem zakupu inicjalnego dla wdrożeń SQL Server.

 • Każdy serwer z zainstalowanym oprogramowaniem SQL Server wymaga licencji serwera.
 • Każdy użytkownik i/lub urządzenie uzyskujące dostęp bezpośredni lub pośredni (przez oprogramowanie pośredniczące) do licencjonowanego serwera SQL Server wymaga licencji SQL Server CAL. Wymagana jest co najmniej taka sama wersja licencji CAL jaka jest zainstalowana na serwerze (lub nowsza) - na przykład, aby uzyskać dostęp do systemu SQL Server 2012 Standard Server Edition, użytkownik musi mieć zakupione SQL Server 2012 CAL lub SQL Server 2016 CAL.
 • Każdy SQL Server CAL pozwala na dostęp do wielu licencjonowanych serwerów SQL, w tym SQL Business Intelligence Edition i SQL Standard Edition oraz starszych wydań Enterprise Edition Server

Per Core: Daje precyzyjną możliwość licencjonowania, zgodnie z posiadaną mocą obliczeniową. Zapewnia spójne licencjonowanie instancji SQL, niezależnie od tego, czy rozwiązania są wdrażane na serwerach fizycznych, wirtualnych czy w chmurze.

 • Licencjonowanie Core jest odpowiednie tam, gdzie nie ma możliwości określenia ilości użytkowników/urządzeń, systemy oparte na SQL obsługują obliczenia dla Internetu/Extranetu lub systemy integrują się z zewnętrznymi obciążeniami.
 • Aby licencjonować fizyczny serwer, należy zakupić odpowiednią ilość licencji na wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze. Określenie liczby potrzebnych licencji odbywa się przez pomnożenie całkowitej liczby rdzeni fizycznych procesorów przez odpowiedni współczynnik tzw. core factor znajdujący się w tabeli współczynników rdzeni. Minimalna ilość licencji to 4 licencje CORE dla każdego fizycznego procesora w serwerze.

Dostępność edycji SQL Server 2016 w różnych modelach licencjonowania:

Edycje SQL Server 2016 Opcje licencyjne
Server + CAL Per Core

SQL Enterprise
  SQL

SQL Business Intelligence
SQL  

SQL Standard
SQL SQL

Uwaga: SQL Server 2016 Developer Edition jest licencjonowany w modelu Developer Tools, który licencjonowany jest w trybie "na użytkownika".

Uwaga specjalna dla użytkowników wersji Enterprise Edition: wraz z wprowadzeniem SQL Server 2012, wersja Enterprise Edition została usunięta z modelu licencjonowania Server + CAL i nowe licencje serwerowe nie są już dostępne w tym modelu. Jednak klienci z aktywnym programem Software Assurance (SA) mogą nadal odnowić SA na serwery Enterprise Edition i aktualizować oprogramowanie do wersji SQL Server 2016. Uwaga: klientów którzy dokonają takiego uaktualnienia do SQL Server 2016, obowiązuje ograniczenie zastosowania maksymalnie 20 rdzeni.

Licencjonowanie SQL w środowisku wirtualnym

SQL Server 2016 oferuje możliwość wirtualizacji oraz różne opcje i przywileje zapewnieniające elastyczność klientom wdrażającym bazy w środowiskach wirtualnych. Istnieją dwie głowne opcje licencjonowania wirtualizacji w SQL Server 2016: możliwość licencjonowania poszczególnych maszyn wirtualnych oraz możliwość licencjonowania dla maksymalnej wirtualizacji w wysoce zwirtualizowanych środowiskach i chmurze prywatnej.

Indywidualne maszyny wirtualne
Nieustannie rosnąca wydajność sprzętu, pozwala na powszechne stosowanie wirtualizacji dla baz danych, które używają tylko części mocy obliczeniowej serwera. Podczas wdrażania baz danych w środowisku wirtualnym, można ograniczyć koszty poprzez licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych i optymalne dostosowanie do wydajności.

Aby licencjonować maszyny wirtualne w modelu licencji CORE, należy zakupić licencje Core dla każdego wirtualnego rdzenia (wirtualnego wątku) przydzielonego do VM (przy zachowaniu minimum 4 licencji Core na VM).

Aby licencjonować pojedynczą maszynę wirtualną w modelu licencji Server + CAL (dla SQL Server Standard Edition lub SQL Server Business Intelligence Edition) należy zakupić licencję SQL Server na maszynę wirtualną i odpowiednią ilość licencji dostępowych SQL Server CAL dla każdego użytkownika lub urządzenia.

Każda licencjonowana maszyna wirtualna posiadająca aktualne Software Assurance (SA), możne być przenoszona w obrębie farmy serwerów lub usług hostingowych oraz chmury prywatnej, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji SQL Server.

Licencjonowanie maszyn wirtualnych SQL CORE

Licencjonowanie maszyn wirtualnych SQL Server + CAL
W przypadku licencjonowania maszyn wirtualnych w modelu Server + CAL, liczba rdzeni wirtualnych nie wpływa na liczbę wymaganych licencji serwera.


Wirtualizacja SQL wysokiej gęstości

Większe oszczędności możliwe są do osiągnięcia poprzez chmurę prywatną SQL Server. Jest to doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy chcą skorzystać z pełnej mocy obliczeniowej swoich serwerów fizycznych i mają bardzo dynamiczne przydzielane zasoby wirtualne.
 • Klienci mogą wdrażać nieograniczoną liczbę instancji wirtualnych SQL na serwerze i wykorzystać cały potencjał technologiczny licencjonowanego sprzętu, poprzez pełne licencjonowanie serwera (lub farmy serwerów) licencjami SQL Enterprise Edition Server Core z aktywnym Software Assurance (SA) obejmującą całkowitą liczbę rdzeni procesorów na serwerach fizycznych.


 • Software Assurance dla Microsoft® SQL Server Enterprise Core 2016 daje możliwość uruchomienia nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych do obsługi dynamicznych obciążeń i w pełni wykorzystać moc obliczeniową sprzętu.

Licencjonowanie SQL Server Private Clouds:

 • Licencje na wszystkie fizyczne rdzenie na serwerze z SQL Enterprise Edition CORE z aktywnym SA
 • Uruchom nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych
Dla przykładu, licencjonując pojedynczy serwer z 2 fizycznymi procesorami i 6 rdzeniami na procesor (12 rdzeni łącznie):
Kupujesz SQL Enterprise Edition Core 2016 + SA Wdrażasz nielimitowaną ilość VM (na przykład 6)
Licencjonowanie SQL Server Private Cloud

Licencjonowanie wysokiej dostępności SQL Server

SQL Server można skonfigurować w taki sposób, aby jeśli jeden serwer ulegnie awarii, przetwarzanie danych zostanie przejęte, przywrócone i kontynuowane przez inny serwer.
Począwszy od SQL Server 2016, każdy aktywny serwer SQL licencjonowany z opcją Software Assurance (SA), pozwala na instalację pasywnego serwera wspierającego scenariusze awaryjne fail-over. Wówczas pasywny serwer pomocniczy używany do obsługi przełączania awaryjnego nie musi posiadać oddzielnej licencji SQL Server tak długo, jak pozostaje bierny.
UWAGA: Jeśli pasywny serwer SQL przetwarza dane, na przykład takie jak aktywne raporty dla klientów lub wykonuje biznesowe prace obliczeniowe, to musi posiadać własną licencję SQL Server.

Licencjonowanie wysokiej dostępności SQL Server
Licencja aktywnego serwera SQL posiadająca pokrycie SQL SA (SQL Software Assurance), pozwala na jedną pasywną instancję na wtórnym serwerze SQL Server, w tych samych parametrach mocy obliczeniowej jak licencjonowany serwer aktywny.

Dostęp do serwera SQL Business Intelligence Edition

Podobnie do innych wersji SQL Server oferowanych w ramach modelu licencjonowania SQL Server + Server CAL, SQL Business Intelligence (BI) Edition wymaga SQL Server CAL dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp bezpośredni lub pośredni do oprogramowania serwera. Licencjonowanie SQL Server 2016 BI Edition pozwala na przetwarzanie wsadowe danych, a licencja CAL nie jest konieczna dla tych źródeł dostarczających dane.

Dostęp SQL Server Business Intelligence

 • "Przetwarzanie wsadowe" jest rozumiane jako aktywność, która umożliwia grupie zadań występujących w różnych okresach czasu, na wspólne przetwarzane w tym samym czasie.


 • Przetwarzanie inne niż wsadowe, używające przetwarzania w SQL BI Edition wymaga licencji SQL CAL przypisanych do tych użytkowników i/lub urządzeń uzyskujących dostęp do oprogramowania serwera.


 • Polityka dotycząca multipleksowania opisana jest w sekcji Licensing SQL Server in a Multiplexed Application Environment dokumentu Microsoft SQL Server 2016 Licensing Guide

Wydania programu SQL Server 2016 Model licencjonowania — na rdzeń Model licencjonowania — serwer + licencja dostępowa Licencjonowanie zbiorowe
Enterprise — SQL Server 2016 Enterprise zapewnia kompleksową wydajność o znaczeniu strategicznym na potrzeby wymagających baz danych i analiz biznesowych. Wydanie Enterprise zapewnia najwyższe poziomy usług i wydajności dla aplikacji warstwy 1. SQL SQL
Business Intelligence — SQL Server 2016 Business Intelligence stanowi kompleksową platformę umożliwiającą organizacjom tworzenie i wdrażanie bezpiecznych, skalowalnych i zarządzanych rozwiązań BI.   SQL SQL
Standard — SQL Server 2016 Standard oferuje podstawowe funkcje zarządzania danymi i analiz biznesowych dla aplikacji niemających strategicznego znaczenia, przy minimalnych zasobach IT. SQL SQL SQL
Developer — SQL Server 2016 Developer to w pełni funkcjonalna wersja programu SQL Server umożliwiająca deweloperom ekonomiczne tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji opartych na programie SQL Server. Opłata na użytkownika Opłata na użytkownika SQL
Web — SQL Server 2016 Web oferuje bezpieczną, ekonomiczną i wysoko skalowalną platformę danych dla publicznych witryn internetowych. Wydanie Web jest dostępne jedynie dla innych dostawców usług. SQL    
Express — SQL Server 2016 Express to elementarna, bezpłatna baza danych idealna do nauki i tworzenia aplikacji klasycznych oraz niewielkich aplikacji serwerowych sterowanych danymi. Nowość w programie SQL Server 2016: SQL Server Express LocalDB. Pobierz SQL Server Express      

Dodatkowe dokumenty o Microsoft SQL Server 2016:

Dokumenty SQL Microsoft SQL Server 2016 Przewodnik po licencjonowaniu (dokument w języku polskim)

Dokumenty SQL Opis licencjonowania SQL Server 2016

Dokumenty SQL Przewodnik licencjonowania SQL Server 2016

Dokumenty SQL Współczynnik rdzeni SQL Server 2016

Dokumenty SQLPrzewodnik licencjonowania wirtualizacji SQL Server 2016

Bezpłatny eBook SQL Bezpłatny eBook "Introducing Microsoft SQL Server 2016, Technical Overview" autorstwa Ross Mistry i Stacia Misner

W książce zapoznacie się Państwo z kluczowymi informacjami technicznymi dotyczącymi między innymi technologii SQL 2016 Server.

Książka o SQL jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#otherbooks
i jest dostępna w formatach:
Download the PDF (8.08 MB)
Download the EPUB file (8.22 MB)
Download the Mobi for Kindle file (12.3 MB)

Copyrights © Integrity Partners 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Rozwiązania Microsoft