SQL 2016
Strona główna Licencjonowanie SQL Cennik Microsoft SQL Przewodnik SQL Kontakt

Kontakt SQL Server 2016

Integrity Partners

Integrity Partners Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: +48 22 7241727
fax: +48 22 7345280
kontakt@sql2016.pl

Kontakt z ekspertem licencjonowania SQL: +48 510 161 130
| Integrity Partners Sp. z o.o | ul. Chłodna 51 | 00-867 Warszawa | KRS 0000347184 |
| Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| kapitał zakładowy 125 000,00 zł | REGON 142173791 | NIP: 5272620067 |

Copyrights © Integrity Partners 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Eksperci Microsoft SQL