Cena specjalna SQL
SQL 2016
Strona główna Licencjonowanie SQL Cennik Microsoft SQL Przewodnik SQL Kontakt

Microsoft SQL Server 2016 Przewodnik po licencjonowaniu

Przewodnik po licencjonowaniu przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę o modelach licencjonowania Microsoft® SQL Server® 2016 w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft. Poradnik Microsoft SQL Server 2016 nie zastępuje żadnej dokumentacji prawnej obejmującej prawa użytkowania SQL Server 2016. Szczegółowe postanowienia licencyjne produktu określone są w warunkach licencji na oprogramowanie (Software License Terms – lub w przypadku licencjonowania grupowego Microsoft - w umowie grupowej (Microsoft Volume Licensing), w której Oprogramowanie zostało nabyte i/lub dokumencie - Postanowienia Dotyczące Produktów (Product Terms, wcześniej występującym pod nazwą Product Use Rights (PUR)). Przewodnik po licencjonowaniu nie jest dokumentem opisującym prawne aspekty użytkowania oprogramowania. Specyfikacje oprogramowania jak również reguły biznesowe zawarte w dokumencie mogą ulec zmianie.

Edycje SQL Server 2016

SQL Server 2016 oferowany jest w trzech głównych edycjach uwzględniających wymagania Klientów w obszarze funkcjonalności, wydajności oraz ceny:

 • Edycja SQL Enterprise - aplikacje o znaczeniu krytycznym dla firmy i wielkie hurtownie danych,
 • Edycja SQL Business Intelligence - najwyższej jakości funkcje analiz biznesowych (samoobsługowe oraz klasy korporacyjnej),
 • Edycja SQL Standard Edition - podstawowa baza danych, funkcje raportowania i analiz.

Wymienione edycje są oferowane w jednolitym modelu, zapewniającym spójność ich funkcjonalności ze sposobem licencjonowania. Edycja Enterprise to najwyższa edycja platformy - zawiera wszystkie funkcjonalności dostępne w SQL Server 2016. Edycja Business Intelligence (BI), oprócz funkcjonalności bazy danych dostępnych w edycji Standard, została rozszerzona dodatkowo o funkcje analiz biznesowych i raportowania dostępne w Edycji Enterprise.

Funkcje SQL Server 2016 Edycje SQL Server 2016
  Standard Business Intelligence Enterprise
Model licencjonowania na rdzeń lub serwer+CAL serwer+CAL na rdzeń
Wsparcie edycji Windows Server Core SQL SQL SQL
Podstawowe OLTP SQL SQL SQL
Podstawowe funkcje raportowe i analityczne SQL SQL SQL
Obiekty i narzędzia dla programistów
(T-SQL, CLR, Data Types, FileTable)
SQL SQL SQL
Zarządzanie
(Management Studio, Policy-Based Management)
SQL SQL SQL
Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa
(Data Quality Services , Master Data Services)
  SQL SQL
Samoobsługowe funkcje Business Intelligence
(Power View, PowerPivot)
  SQL SQL
Business Intelligence w przedsiębiorstwie
(model semantyczny, zaawansowana analityka)
  SQL SQL
Zaawansowane zabezpieczenia
(Zaawansowane funkcje audytowania, przezroczyste szyfrowanie danych)
    SQL
Magazyny danych - in-memory ColumnStore     SQL
In-memory OLTP     SQL
Wysoka dostępność - AlwaysOn* Podstawowa Podstawowa Zaawansowana
StreamInsight Standard Standard Premium
Tabela przedstawia porównanie kluczowych funkcjonalności głównych edycji SQL Server 2016
* Funkcjonalność podstawowa obejmuje 2-węzłowy klaster pracy awaryjnej

Inne specjalne edycje programu SQL Server 2016 to edycja Developer przeznaczona do zastosowań wyłącznie nieprodukcyjnych tj. tworzenia, rozwoju i testowania oprogramowania, a także darmowa, do pobrania edycja Express.
Do specjalnych edycji należy również SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse, która jest dostępna jako składnik nowej zintegrowanej platformy analitycznej APS (Analytics Platform System).

Edycja
SQL Server 2016
Silnik bazy danych (DBE) Ograniczenia Analysis Services (AS) oraz
Reporting Services (RS) Ograniczenia
  Max moc obliczeniowa
Pojemność
Max wykorzystanie
pamięci (DBE)
Max
Rozmiar bazy
Max moc obliczeniowa
Pojemność
Max
wykorzystanie
pamięci (AS)
Max
wykorzystanie
pamięci (RS)
Enterprise na rdzeń OS Max OS Max 524 PB OS Max OS Max OS Max
Enterprise
serwer+CAL
Ograniczona do 20 rdzeni OS Max 524 PB 20 core Limit OS Max OS Max
Business Intelligence do 4 gniazd lub 16 rdzeni 128 GB 524 PB OS Max OS Max OS Max
Standard do 4 gniazd lub 16 rdzeni 128 GB 524 PB do 4 gniazd lub 16 rdzeni 64 GB 64 GB
Web do 4 gniazd lub 16 rdzeni 64 GB 524 PB do 4 gniazd lub 16 rdzeni N/A 64 GB
Express do 4 gniazd lub 16 rdzeni 1 GB 10 GB do 4 gniazd lub 16 rdzeni N/A 4 GB (edycja Advanced Services)
Tabela przedstawia porównanie najważniejszych ograniczeń dla poszczególnych edycji SQL Server 2016

Kanały sprzedaży licencji SQL Server 2016

Licencje na oprogramowanie SQL Server 2016 są sprzedawane za pośrednictwem kanałów dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dostępne w Integrity Partners kanały sprzedaży obejmują pełne licencje na oprogramowanie SQL Server (Full Package Product - FPP), licencje wraz ze sprzętem (OEM) oraz najkorzystniejszy model licencjonowania grupowego Microsoft - OPEN, MPSA i Enterprise Agreement.
Dla klientów posiadających min. pięć urządzeń lub użytkowników, firma Microsoft oferuje programy licencjonowania grupowego, aby zmniejszyć ogólne koszty administracyjne i zarządzania oprogramowaniem, poprzez stały dostęp do oprogramowania Microsoft z odpowiednią zniżką.
Różne opcje licencjonowania umożliwiają klientom wybór programu licencjonowania najlepiej dopasowanego do ich potrzeb.

 • Programy licencjonowania, które oferują Software Assurance jako stałe korzyści obejmują Open Value, Open Value Subscription, Enterprise Agreement (EA), umowę Enterprise Subscription (EAS) oraz Server and Cloud Enrollment (SCE).

 • Programy transakcyjne obejmują umowę Open oraz Select Plus (lub Microsoft Product and Services Agreement).

Server and Cloud Enrollment
Server and Cloud Enrollment (SCE) to rejestracja w ramach umowy Microsoft Enterprise, która umożliwia zaangażowanym klientom standaryzację w obrębie jednego lub kilku kluczowych rozwiązań serwerowych i rozwiązań w chmurze firmy Microsoft. W zamian za zobowiązanie do standaryzacji organizacji jednym lub kilkoma komponentami SCE, klienci otrzymują najlepsze ceny i warunki, a także inne korzyści, w tym licencje zoptymalizowane pod kątem chmury oraz uproszczone zarządzanie licencjami.
Firma Microsoft oferuje również programy spełniające specyficzne potrzeby organizacji, które są partnerem firmy Microsoft zapewniającym rozwój dodatkowego oprogramowania i usług, takich jak Microsoft Independent Software Vendor (ISV Royalty Licensing Program ) oraz Umowy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA).

Edycja SQL Server 2016 Retail (FPP) Programy licencjonowania grupowego Inne
    OPEN SELECT+ / MPSA EA/EAS/SCE ISVR SPLA
Edycja Enterprise   SQL SQL SQL SQL SQL
Edycja Business Intelligence   SQL SQL SQL SQL SQL
Edycja Standard SQL SQL SQL SQL SQL SQL
Edycja Parallel Data Warehouse     SQL SQL    
Parallel Data Warehouse dla Developerów     SQL      
Edycja Developer SQL SQL SQL      
Edycja Web           SQL
Edycja Express Do darmowergo pobrania SQL Express
Tabela przedstawia dostępność licencji na oprogramowanie SQL Server 2016.
Każda edycja może nie być dostępna we wszystkich kanałach i programach licencjonowania we wszystkich regionach

Więcej informacji dotyczących Programów Licencjonowania Grupowego (Microsoft Volume Licensing Programs), znajduje się w przewodniku Volume Licensing Reference Guide

 

Modele licencjonowania SQL Server 2016

Microsoft oferuje wiele opcji licencjonowania SQL Server 2016 dopasowanych do powszechnie stosowanych przez klientów modeli zakupu licencji dla poszczególnych systemów. Model licencjonowania serwer+CAL zapewnia możliwość udzielania licencji użytkownikom i / lub urządzeniom, a następnie zakup tanich licencji na kolejne wystąpienia serwerów SQL Server. Dla klientów, którzy nie mogą jednoznacznie określić (zliczyć) użytkowników lub wymagających wysokiej jakości i funkcjonalności bazy danych Microsoft SQL Server oferowane są w modelu na rdzeń. Licencjonowanie w modelu na rdzeń jest dostosowany do mocy obliczeniowej serwerów, zapewnia Klientom
jednolity sposób licencjonowania, niezależny od tego, czy rozwiązania są wdrożone lokalnie na serwerach fizycznych, wirtualnych czy w chmurze.

Szczegółowe informacje na temat licencji dla obecnych klientów SQL Server Enterprise Edition licencjonowanych w modelu serwer+CAL można znaleźć w sekcji: "Dodatkowe informacje o produkcie".

Edycja SQL Server 2016 Opis Opcja licencjonowania
    serwer+CAL na rdzeń Wymagania
Enterprise Aplikacje o znaczeniu krytycznym dla firmy i wielkie hurtownie danych   SQL  
Business Intelligence BI w przedsiębiorstwie i samodzielna analityka SQL   Wymagana licencja SQL Server CAL
Standard Podstawowa baza danych, funkcje raportowania i analiz SQL SQL Wymagana licencja SQL Server CAL
Parallel Data Warehouse Dostępna jako komponent nowej platformy analitycznej APS (Analytics Platform System)   SQL  
Tabela prezentuje porównanie opcji licencjonowania głównych edycji SQL Server 2016

 

Licencja na rdzeń

W modelu licencjonowania na rdzeń, do każdego serwera, na którym uruchomiono oprogramowanie SQL Server 2016 lub którykolwiek z jego składników (takich jak Reporting Services lub Integration Services), należy przypisać odpowiednią liczbę licencji na rdzeń SQL Server 2016. Liczba licencji podstawowych potrzebnych zależy od tego, czy klienci licencjonują serwer fizyczny czy poszczególne wirtualne środowiska systemu operacyjnego (OSE).

W odróżnieniu od modelu serwer+CAL, model na rdzeń pozwala na dostęp do serwera nieograniczonej liczby użytkowników lub urządzeń (z wewnątrz lub spoza organizacji). W modelu na rdzeń, klienci nie muszą zakupić dodatkowych licencji dostępowych klienta (CAL), aby uzyskać dostęp do oprogramowania SQL Server.

Ilustracja przedstawia serwer fizyczny z dwoma procesorami fizycznymi, z których każdy zawiera sześć rdzeni fizycznych
Ilustracja przedstawia serwer fizyczny z dwoma procesorami fizycznymi, z których każdy zawiera sześć rdzeni fizycznych

Serwer fizyczny  Serwer oznacza fizyczny system komputerowy, na którym można uruchamiać oprogramowanie serwera.
Na potrzeby tej definicji partycja sprzętowa lub moduł blade są uznawane za oddzielny Serwer. 
Procesor fizyczny  Procesor Fizyczny oznacza procesor znajdujący się w fizycznym systemie sprzętowym zbudowany z jednego lub więcej rdzeni. 
Rdzeń fizyczny  Rdzeń Fizyczny oznacza rdzeń znajdujący się w Procesorze Fizycznym. W zależności od procesora liczba rdzeni może wynosić jeden, dwa, cztery, sześć, osiem i więcej. Rysunek powyżej przedstawia przykład dwóch procesorów fizycznych, każdy zbudowany z sześciu rdzeni. 
Wątek sprzętowy  Wątek sprzętowy oznacza Rdzeń Fizyczny lub hiperwątek w Procesorze Fizycznym. 
Fizyczne środowisko systemu operacyjnego  Fizyczne OSE oznacza Środowisko Systemu Operacyjnego skonfigurowane pod kątem działania bezpośrednio w fizycznym systemie sprzętowym i stanowi całość lub cześć instancji systemu operacyjnego. 
Tabela prezentuje porównanie opcji licencjonowania głównych edycji SQL Server 2016

Jak licencjonować SQL Server 2016 w modelu na rdzeń?

Uruchamiając program SQL Server w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, wszystkie fizyczne rdzenie na serwerze muszą być licencjonowane. Partycjonowanie oprogramowania nie redukuje liczby wymaganych licencji na rdzeń, z wyjątkiem, gdy zastosowano licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych (VM). Obowiązuje minimalna liczba wymaganych licencji dla każdego procesora na serwerze.

Aby ustalić i nabyć odpowiednią, potrzebną liczbę licencji na rdzeń, klienci muszą:

 1.  Policzyć całkowitą liczbę fizycznych rdzeni serwera.

 2. Pomnożyć liczbę rdzeni przez odpowiedni współczynnik (core factor) w celu określenia całkowitej liczby wymaganych licencji dla serwera. Uwaga : Współczynnik (core factor) zależy od typu wykorzystywanego procesora. Do każdego procesora fizycznego na serwerze są wymagane przynajmniej 4 licencje na rdzeń.

 3. Zakupić odpowiednią liczbę licencji na rdzeń wymaganych dla serwera. Licencje na rdzeń są sprzedawane w opakowaniach po dwie, więc klienci muszą podzielić liczbę wymaganych licencji przez dwa, aby określić rzeczywistą liczbę elementów (SKU) do zakupu

Jak licencjonować SQL Server 2016 w modelu na rdzeń

SQL Server - Tabela przeliczników rdzeni* 
Typ procesora  Współczynnik 
Wszystkie procesory nie wymienione poniżej 
Procesory AMD Serii 31XX, 32XX, 33XX, 41XX, 42XX, 43XX, 61XX, 62XX, 63XX z 6 lub większą ilością rdzeni  0.75 
Procesory jedno-rdzeniowe 
Procesory dwu-rdzeniowe 
*Tabela przedstawia przykład jak obliczyć podstawowe wymagania licencyjne z uwzględnieniem współczynnika przeliczania rdzeni.
Tabela współczynników rdzeni może ulec zmianie. Aktualna tabela dostępna jest pod adresem zamieszczonym poniżej

Model licencjonowania na rdzeń jest odpowiedni jeśli:

 • Wdrożenie obejmuje edycje SQL Server 2016 Enterprise, SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse lub SQL Server 2016 Standard.

 • Wdrożenie dotyczy internetowych lub extranetowych rozwiązań i systemów, które integrują się z rozwiązaniami zewnętrznymi (nawet jeśli dane zewnętrzne przechodzą przez jeden lub więcej innych systemów), lub gdy liczba użytkowników/urządzeń nie może być jednoznacznie określona (zliczona).

 • Implementacja obejmuje scentralizowane wdrożenia o dużej liczbie użytkowników/urządzeń bezpośrednich i/lub pośrednich.

 • Łączne koszty licencyjne są niższe niż koszty poniesione przy zastosowaniu modelu licencjonowania serwer+CAL.

Uwaga: korzystanie z technologii Hyper-Threading nie wpływa na liczbę licencji na rdzeń wymaganych podczas uruchamiania oprogramowania SQL Server w fizycznym środowisku systemu operacyjnego.

Szczegóły dotyczące licencjonowania SQL Server w środowiskach wirtualnych w zwarto sekcji SQL Server 2016 w środowiskach wirtualnych tego przewodnika.

 

Licencjonowanie serwer+CAL

Licencjonowanie oprogramowania SQL Server w modelu serwer+CAL wymaga zakupu licencji serwera dla każdego serwera oraz licencji dostępowych klienta (CAL) dla każdego urządzenia (CAL Device ) i/lub użytkownika (CAL User) uzyskującego dostęp do SQL Server lub któregokolwiek ze składników. Licencja CAL nie jest oprogramowaniem, a pozwoleniem na udzielanie użytkownikowi i/lub urządzeniom dostępu do oprogramowania SQL Server.

Ilustracja przedstawia wykorzystanie licencji w modelu serwer+CAL dla SQL Server 2016
Ilustracja przedstawia wykorzystanie licencji w modelu serwer+CAL dla SQL Server 2016

 

Licencjonowanie programu SQL Server 2016 przy użyciu modelu serwer+CAL

W modelu licencjonowania serwer+CAL, każde środowisko systemu operacyjnego (OSE), w którym działa oprogramowanie SQL Server 2016 lub którykolwiek z jego składników musi mieć przypisaną licencję SQL Server 2016 do fizycznego serwera obsługującego OSE. Każda licencja na serwer pozwala klientom uruchomić dowolną liczbę wystąpień SQL Server w jednym środowisku systemu operacyjnego, zarówno fizycznego jak i wirtualnego.

Uwaga: Uruchamianie oprogramowania SQL Server na różnych partycjach sprzętowych lub dyskach typu blade wymaga oddzielnych licencji. Partycje sprzętowe i dyski typu blade są uznawane za oddzielne serwery dla celów licencjonowania, a licencje na oprogramowanie SQL Server nie mogą być przypisane do więcej niż jednego serwera
w dowolnym czasie.

Aby uzyskać dostęp do licencjonowanego oprogramowania SQL Server, każdy użytkownik lub urządzenie musi mieć przypisaną licencję SQL Server CAL, który jest w tej samej wersji lub nowszej od wersji programu SQL Server do którego użytkownik lub urządzenie uzyskuje dostęp. Na przykład, aby uzyskać dostęp do oprogramowania SQL
Server 2016, użytkownik potrzebuje SQL Server 2016 CAL.

Uwaga: Urządzenia nie obsługiwane przez ludzi (działające samodzielnie) wymagają licencji urządzenia CAL (Device CAL), nawet jeśli połączenie do serwera SQL następuje w sposób pośredni. Dla urządzeń takich jak komputery osobiste lub terminale obsługiwane przez użytkowników można wykorzystać licencje dostępowe użytkownika (User
CAL) lub urządzenia (Device CAL).

SQL Server 2016 CAL zapewnia dostęp do dowolnej liczby obecnych i/lub poprzednich wersji SQL Server w organizacji Klienta, niezależnie od platformy (32-bit, 64- bit lub IA64) lub edycji produktu, w tym SQL Server Workgroup oraz SQL Server for Small Business.

Uwaga : Stosowanie sprzętu lub oprogramowania, które ogranicza liczbę urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp lub korzystających z oprogramowania (multipleksowanie/pooling) nie zmniejsza liczby wymaganych licencji CAL. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania SQL Server w przypadku mulipleksowania, w tym dostępu do Edycji Business Intelligence opisano w sekcji Zaawansowane scenariusze licencyjne i szczegółowe przykłady tego przewodnika

 

Model licencjonowania serwer + CAL jest odpowiedni dla:

 • Wdrożeń opartych o edycję SQL Server Business Intelligence.

 • Wdrożeń edycji SQL Server Standard w scenariuszach, w których Klient może łatwo policzyć użytkowników/urządzenia oraz całkowity koszt licencji jest niższy niż w modelu na rdzeń

 • Dostępu do wielu baz danych SQL Server i/lub planowane zwięszkenie środowiska poprzez dodanie kolejnych serwerów. W przypadku posiadania potrzebnych licencji dostępowych(CAL) wymagane są wyłącznie licencje dla nowych serwerów na których wdrażany jest SQL Server

 • Dostępu do edycji Enterprise działających w modelu serwer+CAL (tylko klienci z SA). Więcej informacji o licencjonowaniu edycji Enterprise w modelu serwer+CAL zwarto w części Dodatkowe informacje o produkcie tego przewodnika

 

Licencjonowanie komponentów SQL Server 2016

Oprogramowanie SQL Server zawiera szereg licencjonowanych komponentów serwerowych, w tym SQL Server Database Engine (DB), Master Data Services (MDS), Analysis Services (AS), Integration Services (IS), Reporting Services (RS) oraz Data Quality Services (DQS). Ponadto udostępnianych jest wiele elementów przeznaczonych do zarządzania, takich jak aplikacje klienckie i narzędzia wykorzystywane do tworzenia i pracy z danymi analitycznymi.

Elementy oprogramowania SQL Server 2016 nie mogą być rozdzielone do użytku w więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego. Jeśli elementy te są uruchomione na serwerze innym niż główny serwer bazy danych, wymagana jest licencja dla każdego dodatkowego środowiska systemu operacyjnego, w którym są zainstalowane. Na przykład, jeśli SQL Server DB (silnik bazy danych) jest wdrożony w jednym OSE, a SQL Server RS (Reporting Services) został wdrożony w innym OSE, zarówno środowiska systemu operacyjnego jak i SQL Server muszą być odpowiednio licencjonowane.

Narzędzia do zarządzania i inne oprogramowanie zidentyfikowane jako dodatkowe lub uzupełniające, takie jak dokumentacja produktu, narzędzia typu Connectivity, narzędzia do zarządzania, dodatki oraz Software Development Kit (SDK) - mogą być ogólnie rozpowszechniane i uruchomiane na dowolnej liczbie urządzeń do
użytku z licencjonowanym wystąpieniem oprogramowania SQL Server. Szczegółowa list komponentów dodatkowych dostarczonych z SQL Server 2016 opisano w PT (Product Terms)/PUR (Product Use Rights).

 

SQL Server 2016 w środowiskach wirtualnych

Microsoft SQL Server jest coraz częściej wdrażany w środowiskach wirtualnych, które umożliwiają uruchamianie instancji SQL Server jednocześnie w odrębnych
wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego (lub maszynach wirtualnych).

SQL Server 2016 oferuje rozszerzone prawa do wirtualizacji, opcje i korzyści w celu zapewnienia większej elastyczności dla klientów wdrażających SQL Server w środowiskach wirtualnych. Podczas wdrażania oprogramowania SQL Server 2016 w środowiskach wirtualnych, klienci mają do wyboru licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych, lub możliwość skorzystania z licencji na maksymalną wirtualizację w środowiskach wysoce zwirtualizowanych, prywatnej chmurze lub środowiskach dynamicznych. Prawa do maksymalnej wirtualizacji można osiągnąć poprzez pokrycie całego serwera fizycznego licencjami na rdzeń edycji Enterprise z aktywnym programem Software Assurance (SA).

Ilustracja przedstawia dwie maszyny wirtualne, z których każdy zawiera dwa wirtualne rdzenie
Ilustracja przedstawia dwie maszyny wirtualne, z których każdy zawiera dwa wirtualne rdzenie

 

Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych

Wraz ze wzrostem możliwości sprzętu coraz częstsze staje się wykorzystywanie przez każdą bazę danych zaledwie ułamka mocy obliczeniowej serwera.
Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych zapewnia oszczędności w przypadku wdrażania baz danych na maszynach wirtualnych (VM) używających części zasobów serwera fizycznego.

Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych przy użyciu modelu opartego na rdzeniach

Podobnie do licencjonowania fizycznych OSE w modelu na rdzeń, wszystkie wirtualne rdzenie (v-cores) wykorzystywane przez wirtualne środowisko (OSE), w których uruchomiono instancję SQL Server 2016, muszę być licencjonowane.
Licencjonowanie maszyn wirtualnych w modelu na rdzeń wymaga zakupienia licencji na każdy wirtualny rdzeń (lub wirtualny procesor, wirtualny CPU, wirtualny wątek) przydzielony do danej maszyny wirtualnej, przy czym na każdą maszynę wirtualną muszą przypadać co najmniej 4 takie licencje. Do celów licencjonowania należy przyjąć, że v-core mapowany jest na fizyczny wątek. Przy licencjonowaniu pojedynczych Maszyn Wirtualnych nie stosuje się współczynnika dla rdzeni

Uwaga: Licencjonowanie Pojedynczych Maszyn Wirtualnych jest jedyną opcją licencjonowania SQL Server dostępną dla klientów edycji Standard, którzy uruchomiają oprogramowanie w środowisku wirtualnym w modelu licencjonowania na rdzeń.

Klientom o wysokim poziomie zwirtualizowania środowisk, którzy chcą przenosić maszyny wirtualne dynamicznie między serwerami, w celu realokacji zasobów w miarę potrzeb, Microsoft zezwala na przenoszenie licencji wyłącznie w ramach korzyści Software Assurance dla wszystkich edycji SQL Server. Więcej informacji na temat mobilności licencji znajduje się w sekcji Zaawansowane scenariusze licencyjne i szczegółowe przykłady tego przewodnika.

 1. Licencja dla każdego wirtualnego rdzenia każdej maszyny wirtualnej

 2. Wymagane jest przypisanie minimum czterech licencji na rdzeń do każdej maszyny wirtualnej

Ilustracja przedstawia wymagania licencyjne dla trzech różnych maszyn wirtualnych w ramach modelu licencjonowania na rdzeń
Ilustracja przedstawia wymagania licencyjne dla trzech różnych maszyn wirtualnych w ramach modelu licencjonowania na rdzeń

Dodatkowe licencje są wymagane w następujących sytuacjach:

 • Pojedynczy wątek sprzętowy wspiera wiele wirtualnych rdzeni (licencja na rdzeń jest wymagana dla każdego wirtualnego rdzenia).

 • Wiele wątków sprzętowych wspiera pojedynczy wirtualny rdzeń jednocześnie (licencja na rdzeń wymaga wsparcia jednego wirtualnego rdzenia przez jeden fizyczny wątek).

Licencjonowanie pojedynczych maszyn wirtualnych w modelu serwer+CAL
Licencjonowanie pojedynczej maszyny wirtualnej za pomocą licencji na serwer (tylko w przypadku oprogramowania w edycji Business Intelligence lub Standard) wymaga zakupienia jednej licencji serwerowej dla każdej maszyny wirtualnej (VM), niezależnie od ilości wirtualnych rdzeni przypisanych do maszyny wirtualnej i uzupełnienia jej licencjami CAL do systemu SQL Server dla każdego użytkownika lub urządzenia.

Na przykład klient, który chce wdrożyć edycję Business Intelligence na sześciu maszynach wirtualnych w ramach jednego serwera fizycznego, z których każda posiada przypisane cztery wirtualne rdzenie, musiałby przypisać sześć licencji na serwer SQL Server 2016 Business Intelligence do tego serwera.

Uwaga : Każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do oprogramowania SQL Server 2016, niezależnie od sposobu uruchomienia serwera (wirtualnego lub fizycznego), wymaga licecencji dostępowej (CAL) SQL Server 2016.

Szczegółowe informacje na temat licencjonowania pojedynczych maszyn wirtualnych dla edycji SQL Server Enterprise zawarto w sekcji Dodatkowe Informacje o produkcie tego przewodnika.

 1. Każda maszyna wirtualna wymaga licencji na serwer

 2. Każdy użytkownik lub urządzenie wymaga licencji dostępowej CAL

Przykład licencjonowania maszyn wirtualnych w ramach modelu licencjonowania serwer+CAL
Przykład licencjonowania maszyn wirtualnych w ramach modelu licencjonowania serwer+CAL

 

Licencjonowanie na potrzeby maksymalnej wirtualizacji

W przypadku edycji SQL Server 2016 Enterprise klienci, którzy pokryją licencjami wszystkie rdzenie fizyczne na serwerze mogą uruchomić dowolną liczbę wystąpień oprogramowania w wielu środowiskach systemu operacyjnego (fizyczne i/lub wirtualne) równą liczbie licencji na rdzeń przypisanych do serwera.
Na przykład, serwer wyposażony w cztery procesory fizyczne, każdy z procesorów posiadający 4 rdzenie pokryty szesnastoma licencjami na rdzeń umożliwia uruchomienie do szesnastu maszyn wirtualnych z SQL Server bez względu na liczbę rdzeni wirtualnych przyznanych każdej maszynie wirtualnej.

 • Klienci, którzy licencjonują wszystkie fizyczne rdzenie na serwerze i chcą uruchomić oprogramowanie SQL Server 2016 w większej liczbie maszyn wirtualnych niż zezwala na to posiadana liczba licencji, mogą przypisać dodatkowe licencje na rdzeń do licencjonowanego serwera.

 • Każda dodatkowa licencja na rdzeń umożliwia instalację oprogramowania SQL Server w dodatkowej maszynie wirtualnej (VM). W odniesieniu do poprzedniego przykładu klient, który chce uruchomić SQL Server Enterprise w osiemnastu maszynach wirtualnych powinien nabyć i przypisać osiemnaście licencji na rdzeń do tego serwera.

W przypadku edycji SQL Server Enterprise i pokrycia licencjami na rdzeń z aktywnym pakietem Software Assurance (SA) wszystkich fizycznych rdzeni serwera, Klient uzyskuje możliwość uruchomienia dowolnej liczby wystąpień oprogramowania SQL Server (fizycznych lub wirtualnych). Benefit ten pozwala Klientom na wdrożenie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych (VM) dla zapewnienia obsługi dynamicznych środowisk oraz pełnego wykorzystania zasobów sprzętowych.

Uwaga: Benefit nieograniczonych praw do wirtualizacji wygasa wraz z wygaśnięciem pakietu Software Assurance.

Licencjonowanie w modelu maksymalnej wirtualizacji może być idealnym rozwiązaniem w sytuacjach:

 • Wdrożeń SQL Server w scenariuszach chmury prywatnej o dużej ilości wystąpień maszyn wirtualnych.

 • W przypadku wykorzystania opcji Hyper-Threading.

 • Wykorzystania dynamicznego udostępniania zasobów dla maszyn wirtualnych (VM).

 1. Przypisanie licencji SQL Server 2004 Enterprise na rdzeń z aktywnym SA do wszystkich rdzeni fizycznych

 2. Uruchomienie dowolnej liczby maszyn wirtualnych na potrzeby wykorzystania SQL Server

Przykład licencjonowania dla nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych dla edycji Enterprise z aktywnym SA (zakładając współczynnik rdzeni=1)
Przykład licencjonowania dla nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych dla edycji Enterprise z aktywnym SA (zakładając współczynnik rdzeni=1)

 

Licencjonowanie SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse

SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW) to specjalna edycja programu SQL Server, która jest dostępna tylko jako składnik platformy analitycznej APS.
Platforma APS przeznaczona jest do dostarczania rozwiązań hurtowni danych, które uruchamiane są na dedykowanych platformach dostarczanych przez preferowanych partnerów sprzętowych.

Wdrożenie jest proste - SQL Server 2012 PDW wraz ze sprzętem i komponentami sieciowymi dostarczany jest jako pre-instalowany i skonfigurowany komponent APS, zoptymalizowany na potrzeby budowy wydajnych hurtowni danych. Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby mogło rozwijać się wraz z potrzebami Klientów w obszarze hurtowni danych. Dedykowana platforma APS jest rozwiązaniem skalowanym, pozwalającym na przetwarzanie petabajtów danych.

Edycja SQL Server 2012 PDW licencjonowana jest wyłącznie w modelu na rdzeń. Ilość licencji wymaganych dla dedykowanej platformy APS zależy od całkowitej liczby rdzeni serwerów obliczeniowych skonfigurowanych do obsługi platformy.

Uwaga: Dedykowana platforma APS została zdefiniowana jako pojedyncza jednostka składająca się z dwóch lub większej ilości aktywnych serwerów obliczeniowych (zwanych węzłami), które kontrolowane są przez pojedynczą maszynę(wirtualny system) - PDW control VM.

W przypadku platformy APS, wymagane jest objęcie licencjami wszystkich fizycznych rdzeni na wszystkich aktywnych serwerach obliczeniowych, na których uruchomiono SQL Server 2012 PDW. Na przykład, platforma cztero-serwerowa, składająca się z dwóch aktywnych serwerów obliczeniowych SQL Server 2012 PDW - każdy z dwoma procesorami po 8 rdzeni - wymaga w sumie licencji SQL Server na 32 rdzenie (przy założeniu, że współczynnik przeliczenia rdzeni wynosi 1).

Podobnie jak w przypadku innych edycji licencjonowanych w modelu na rdzeń, licencje na rdzeń SQL Server 2012 PDW sprzedawane są w 2-pakach. Więcej informacji o sposobie określenia ilości licencji SKU, które należy zamawiać zawarto w sekcji Licencja na rdzeń tego przewodnika.

architektura 4 serwererowa z wykorzystaniem Parallel Data Warehouse
Rysunek przedstawia architekturę 4 serwererową z wykorzystaniem Parallel Data Warehouse

Dodatkowe wymagania przy licencjonowaniu APS:

 • Wraz ze sprzętem dedykowanym do obsługi APS nabywana jest licencja Windows Server 2012 Standard OEM
  Niezbędne jest dodanie pakietu Software Assurance (SA) dla systemu Windows Server w ramach licencji grupowych (Microsoft Volume Licensing).

  • Licencje dostępowe Windows Server (CAL) są wymagane dla użytkowników korzystających z PDW.

 • Klienci muszą dodatkowo nabyć pakiet SA dla SQL Server 2012 PDW, a także wymagane jest wykorzystanie komponentów System Center 2012 i potrzebnych dla nich licencji nabytych w umowach licencjonowania grupowego Microsoft.

 • Licencje SQL Server 2012 PDW są wymagane wyłącznie na aktywne węzły obliczeniowe, natomiast każdy z serwerów, włączając serwery zarządzające oraz pasywne wymagają licencji Windows Server 2012 oraz System Center 2012 Standard.

 • W przypadku SQL Server 2012 PDW nie stosuje się licencji na pojedyncze środowiska systemu operacyjnego OSE. Zgodnie z informacją powyżej wszystkie fizyczne rdzenie aktywnych serwerów obliczeniowych muszą być pokryte licencjami na rdzeń SQL Server 2012 PDW.

 • SQL Server uruchamiany na serwerze zarządzającym PDW jest traktowany jako Dodatkowe Oprogramowanie Serwera (Additional Server Software) i nie wymaga dodatkowych licencji w przypadku pokrycia licencjami wszystkich aktywnych węzłów obliczeniowych.

 

Zaawansowane scenariusze licencyjne i szczegółowe przykłady

Licencjonowanie na potrzeby wysokiej dostępności

W tej sekcji przedstawiono kilka zaawansowanych scenariuszy licencjonowania SQL Server 2016, co pomoże zilustrować, w jaki sposób klienci mogą stosować niektóre z kluczowych zasad licencyjnych określonych w niniejszym przewodniku. Szczegółowe warunki licencji i dodatkowe wytyczne licencjonowania, stosowane do bardziej szczegółowych scenariuszy wdrażania oprogramowania, zawarte są w Postanowieniach dot. Produktów (Product Terms ) / Prawach do używania produktów (PUR) licencjonowania grupowego Microsoft.

SQL Server umożliwia konfigurację zapewniającą przeniesienie aktywności na zapasowy serwer i kontynuację przetwarzania danych w przypadku awarii serwera podstawowego. Wszystkie edycje SQL Server 2016 zapewniają dostęp do funkcjonalności wysokiej dostępności takich jak log shipping, mirroring oraz 2-węzłowych klastrów pracy awaryjnej. Zaawansowane funkcje wysokiej dostępności (AlwaysOn) dostępne są w edycji SQL Server 2016 Enterprise i obejmują wsparcie dla wielu aktywnych zapasowych serwerów, jak również wsparcie dla przełączenia awaryjnego dla rozproszonych lokalizacji.

Log shipping oraz mirroring baz działa na poziomie bazy danych, podczas gdy klaster pracy awaryjnej to funkcjonalność działająca na poziomie instancji SQL Server.

Podstawowe informacje o trybie failover
Dla każdego serwera objętego licencją SQL Server 2016 z aktywnym SA, Klienci mogą uruchomić dokładnie taką samą liczbę wystąpień środowisk systemu operacyjnego (OSE) przeznaczonych do pracy awaryjnej. Serwery zapasowe muszą być uruchamiane w modelu on-premises. Pasywne wystąpienie SQL to wystąpienie, które nie obsługuje dostępów do danych, takich jak raporty Klientów lub nie wykonuje innych zadań, na przykład tworzenia dodatkowych kopii zapasowych z serwerów pomocniczych. Pasywne wystąpienia pracy w trybie failover można uruchomić na oddzielnym serwerze. Mogą one być używane tylko w celu synchronizacji z serwerem pierwotnym oraz w celu zminimalizowania czasu przestoju z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania

 • Pasywny serwer pomocniczy obsługujący tryb failover nie wymaga oddzielnej licencji na SQL Server, dopóki działa wyłącznie pasywnie. Jeśli obsługuje dostępy do danych, takie jak raporty do Klientów z aktywnymi obciążeniami roboczymi oprogramowania SQL Server lub wykonuje inne zadania, na przykład tworzenie dodatkowych kopii zapasowych z serwerów pomocniczych, musi mieć licencję na SQL Server.

podstawowa licencja aktywna dla bazy danych SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i pasywnego serwera on-premises
Przykład podstawowej licencji aktywnej dla bazy danych SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i pasywnego serwera on-premises (przy założeniu współczynnika przeliczenia rdzeni = 1)

podstawowa licencja aktywna dla bazy danych SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i pasywnego serwera w chmurze
Ilustracja przdstawia przykład podstawowej licencji aktywnej dla bazy danych SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i pasywnego serwera w chmurze (przy założeniu współczynnika przeliczenia rdzeni = 1)

 

 • Licencja serwera głównego z aktywnym pakietem SA obejmuje obsługę tylko jednego serwera pomocniczego, wszelkie dodatkowe serwery pomocnicze muszą być dodatkowo licencjonowane.

wymagane licencje dla aktywnego serwera z SQL Server 2016 i pakietem Software Assurance oraz wielu pasywnych serwerów
Przykład wymaganych licencji dla aktywnego serwera z SQL Server 2016 i pakietem Software Assurance oraz wielu pasywnych serwerów (przy założeniu, że współczynnik przeliczenia rdzeni=1)

 • W przypadku licencjonowania w modelu na rdzeń liczba licencji na rdzeń wyznaczana jest na podstawie serwera o większej ilości rdzeni. Takie podejście w przypadku przełączenia awaryjnego zapewnia prawidłowe licencjonowanie zarówno podstawowego jak i zapasowego serwera. Serwer zapasowy nie może wymagać większej liczby licencji na rdzeń niż liczba licencji przypisana do serwera podstawowego

 • W przypadku gdy pasywny serwer staje się z jakiegokolwiek powodu serwerem aktywnym licencja jest dynamicznie przypisywana do niego korzystając z prawa do Mobilności Licencji wynikającego z korzyści pakietu Software Assurance.

Wsparcie dla rozwiązań awaryjnych Platformy APS

 • Wsparcie w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności dla SQL Server 2012 PDW różni się od innych edycji SQL Server i jest zarządzane w ramach elementów platformy. Jeżeli którykolwiek z węzłów zarządzających/obliczeniowych VM przestaje działać, jego rola jest automatycznie przejmowana przez jeden z pasywnych serwerów skonfigurowanych w ramach platformy. Obsługa tego przełączenia jest zapewniona przez technologiczne rozwiązanie na poziomie platformy APS.

 • Przełączenie awaryjne pomiędzy dwoma lub większą ilością dedykowanych platform APS nie jest generalnie wspierane, uruchomienie dodatkowego zapasowego wystąpienia platformy APS do celów zapasowych wymaga dodatkowych licencji dla całego zapasowego wystąpienia

Grupy dostępności AlwaysOn

Rozszerzone możliwości edycji SQL Server 2016 Enterprise, pozwalają Klientom na konfigurację grup dostępności AlwaysOn, dzięki którym wiele baz danych może być przełączanych awaryjnie jako jednostka (grupa). Rozwiązanie zapewnia wsparcie do ośmiu serwerów zapasowych i dwóch serwerów zapasowych działających w trybie synchronicznym. Istnieje możliwość aktywnego wykorzystania zapasowych serwerów dla zwiększenia wydajności rozwiązania, raportowania lub kopii bezpieczeństwa oraz lepszego rozłożenia obciążenia pomiędzy instancje, co zapewnia wyższy zwrot z inwestycji w sprzęt.

Uwaga: Jeśli serwery pomocnicze są aktywnie używane do obsługi takich scenariuszy — czyli gdy serwery trybu failover nie są już faktycznie pasywne — należy uzyskać wszystkie odpowiednie licencje.

licencjonowanie aktywnego serwera SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i aktywnego wsytąpienia zapasowego
Przykład licencjonowania aktywnego serwera SQL Server 2016 z pakietem Software Assurance i aktywnego wsytąpienia zapasowego (przyjmując współczynnik przeliczenia rdzeni=1)

 

Licencjonowanie SQL Server dla środowisk nieprodukcyjnych

Klienci są zobowiązani do objęcia licencją oprogramowania Microsoft każdy zainstalowany, skonfigurowany i używany produkt, w tym wszystkie wystąpienia fizyczne i wirtualne. Licencjonowanie środowisk programistycznych i testowych może być kosztowne i trudne do zarządzania. Microsoft oferuje kilka opłacalnych opcji licencjonowania oprogramowania SQL Server 2016 stosowanego w środowiskach nieprodukcyjnych.

Edycja SQL Server Developer

Edycja SQL Server Developer 2016 to w pełnej funkcjonalny SQL Server umożliwiający dostęp do funkcjonalności edycji Enterprise. Licencjonowanie edycji oparte jest o model na użytkownika. Licencja jest wymagana dla każdej osoby, która uzyskuje dostęp lub korzysta z oprogramowania. Klienci korzystający z platformy APS, do użytku nieprodukcyjnego mogą również korzystać SQL Server 2012 PDW w modelu narzędzi developerskich – na użytkownika.

Podczas korzystania z SQL Server w modelu licencjonowania narzędzi dla programistów, oprogramowanie może być używane wyłącznie do celów rozwojowych, testowych i demonstracyjnych. Każdy licencjonowany użytkownik może zainstalować i uruchomić oprogramowanie SQL Server na dowolnej liczbie urządzeń, a dodatkowe licencje SQL Server do systemów serwerowych z oprogramowaniem SQL Server nie są wymagane. Jest to istotne, ponieważ pozwala użytkownikom na uruchamianie oprogramowania na wielu urządzeniach (dla celów testowych), bez licencji na każdy nieprodukcyjny serwer.

 • Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania SQL Server w modelu narzędzi programisty, klienci muszą przypisać jedną licencję dla każdego użytkownika korzystającego z oprogramowania.

 • Po uzyskaniu licencji, klienci mogą zainstalować oprogramowanie SQL Server na dowolnej liczbie systemów serwerowych, a wszyscy licencjonowani użytkownicy mogą korzystać z kopii w celu projektowania, rozwijania, testowania i/lub demonstracji oprogramowania

 • Klienci nie mogą korzystać z oprogramowania w środowisku produkcyjnym, a wszelkie dane testowe, które zostały użyte do celów projektowych, rozwojowych i testowych muszą być usunięte przed wdrożeniem oprogramowania do użytku produkcyjnego.

Uwaga: Środowisko produkcyjne jest definiowane jako środowisko, które jest udostępniane końcowym użytkownikom aplikacji (np. strony internetowej) oraz które jest używany do celów innych niż zbieranie informacji zwrotnych i testowania tej aplikacji. Inne scenariusze, które określają środowisko jako produkcyjne to:

 • Środowiska podłączone do produkcyjnej bazy danych

 • Środowiska, które zapewniają kopię bezpieczeństwa lub kopię odtwarzania awaryjnego dla środowisk produkcyjnych

 • Środowiska, które są wykorzystywane jako produkcyjne przynajmniej przez określony czas np. w momentach dużego obciążenia środowiska

Rzadko osoby, których główną rolą jest projektowanie, rozwój i testowanie oprogramowania definiowane są także jako użytkownik końcowy systemu

Subskrypcje MSDN

Klienci mogą również licencjonować SQL Server w środowiskach nieprodukcyjnych w ramach subskrypcji MSDN.
Dostęp do SQL Server w ramach MSDN uzależniony jest od poziomu posiadanej subskrypcji. Podobnie jak w przypadku edycji SQL Server Developer, subskrypcje MSDN są licencjonowane w modelu na użytkownika, a oprogramowanie nie może być stosowane w środowiskach produkcyjnych.

Produkty ewaluacyjne

Edycja SQL Server 2016 Evaluation to w pełni funkcjonalna czasowa edycja produktu SQL Server 2016, która wygasa automatycznie po 180 dniach. Klienci korzystający z umów licencjonowania grupowego (Microsoft Volume Licensing) mogą również instalować niewygasaąjce wersje SQL Server 2016 i testować je przez okres 60 dni przed zakupem

Funkcjonalności SQL Server 2016 można zweryfikować pobierając wersję ewaluacyjną SQL

 

Scenariusze multipleksowania

Termin "multipleksowanie" (ang. multiplexing) odnosi się do użycia sprzętu lub oprogramowania do grupowania połączeń, przekierowywania informacji w celu zmniejszenia liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp lub korzystających z programu SQL Server. Multipleksowanie może obejmować także zmniejszenie liczby
urządzeń lub użytkowników SQL Server bezpośrednio zarządzanych zpoziomu serwera.

W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w ramach modelu serwer+CAL użytkownicy i urządzenia uzyskujące dostęp do danych programu SQL Server za pośrednictwem innej aplikacji lub sprzętu muszą mieć licencje CAL SQL Server.

 • Multipleksowanie nie ogranicza liczby wymaganych licencji firmy Microsoft.
  Użytkownicy muszą mieć przypisane odpowiednie licencje, bez względu na ich bezpośredni lub pośredni dostęp do SQL Server.

 • Każdy użytkownik lub urządzenie uzyskujące dostęp do serwera, plików, danych lub treści dostarczanej przez automatycznie udostępniany serwer wymaga licencji CAL SQL Server.

 • Liczba warstw sprzętu lub oprogramowania między programem SQL Server i użytkownikami lub urządzeniami korzystającymi z tych zasobów lub funkcji nie wpływa na liczbę wymaganych licencji CAL.

 • Ręczne przenoszenie danych między pracownikami nie wymaga licencji CAL dla odbiorcy. Jeśli na przykład jeden z pracowników wyśle innemu pracownikowi raport w formacie programu Microsoft Office Excel®, odbiorca nie musi mieć licencji CAL (o ile raport nie łączy się z serwerem, na którym działa program SQL Server).

Rysunek przedstawia wymagalność licencji stosowanych w modelu licencjonowania serwer + CAL przy zastosowaniu multipleksowania
Rysunek przedstawia wymagalność licencji stosowanych w modelu licencjonowania serwer + CAL przy zastosowaniu multipleksowania

Licencje dostępowe SQL Server (CAL) są wymagane dla użytkowników lub urządzeń, które bezpośrednio wykonują zapytania lub wyświetlają dane z bazy danych SQL Server. Podobnie licencja dostępowa SQL Server (CAL) jest wymagana dla użytkowników lub urządzeń, które uzyskują dostęp do danych poprzez zapytanie czy przeglądanie danych z bazy danych SQL Server za pomocą urządzenia pośredniczącego (np. pooling połączeń serwera CRM na rysunku powyżej). Także użytkownicy, którzy przeglądają dane za pośrednictwem aplikacji internetowych lub wprowadzają dane do bazy danych za pośrednictwem produktu pośredniego wymagają licencji dostępowych SQL Server CAL.

W przypadku, gdy dane pochodzące z SQL Server przekazywane są poprzez e-mail lub inne technologie przesyłania wiadomości, odbiorcy tych wiadomości nie wymagają SQL Server CAL. W przypadku multipleksowania reguły te nie zmieniają się. Podobnie, w przypadku dystrybucji danych w formie papierowej, licencje CAL SQL Server dla odbiorców raportów nie są wymagane.

Dodatkowe aspekty licencjonowania edycji Business Intelligence:

Wyłącznie w przypadku edycji SQL Server 2016 BI zmieniono postanowienia w zakresie multipleksingu, aby umożliwić dostęp do przetwarzania, bez konieczności stosowania licencji CAL dla tych użytkowników lub urządzeń.

 • Przetwarzanie wsadowe jest zdefiniowane, jako szereg zadań, które się realizowane w różnych okresach, ale ich wyniki są przetwarzane w tym samym czasie.

 • Należy pamiętać, że polityka multipleksowanie została zmieniona dla SQL Server 2016 BI poprzez zapisy w dokumencie Product List.

 • Edycje SQL Server Standard i SQL Server Enterprise licencjonowanych w modelu Serwer+CAL wymagają licencji CAL i ma do nich zastosowanie ogólna polityka multipleksowania

licencjonowanie SQL Server 2016 Business Intelligence Edition z przetwarzaniem wsadowym
Przykład licencjonowania SQL Server 2016 Business Intelligence Edition z przetwarzaniem wsadowym

 

Mobilność licencji SQL Server

Mobilność licencji to prawo dostępne dla wszystkich wersji SQL Server 2016 objętych licencją z aktywnym Software Assurance (SA). Korzystający z tego benefitu Klienci, mogą zmieniać przypisanie licencji serwera SQL na różnych serwerach w farmie serwerów tak często, jak jest to konieczne.
Klienci mogą również zmienić przypisanie licencji do serwerów przenosząc licencję do wystąpienia SQL Server działającego w firmie zewnętrznej.
Mobilność licencji jest dostępna dla licencji na rdzeń oraz serwer+CAL.

 • Licencje programu SQL Server, które nie są pokryte aktywnym SA mogą być przepisane tylko do innego serwera w farmie serwerów nie częsciej niż co 90 dni. Dodatkowo nie można ich przypisywać w zewnętrznych systemach hostingu lub środowiskach innych niż chmura prywatna. W przypadku trwałej awarii sprzętu, limit 90 dni na przeniesienie licencji nie obowiązuje.

 • Wszystkie licencje SQL Server z aktywnym SA mogą zostać przeniesione do innego serwera w farmie serwerów tak często, jak potrzeba. Jednakże, mogą być przepisane do serwera uruchomionego w ramach innej farmy serwerów lub firmie zewnętrznej, raz na 90 dni. Opcja jest dostępna dla licencji na rdzeń oraz serwer+CAL.

  • Farma serwerów może obejmować maksymalnie dwa centra danych zlokalizowanych w strefach czasowych, które oddalone są od siebie o maksymalnie cztery strefy czasowe i/lub działają na terenie Unii Europejskiej (UE ) i/lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

  • Dane centrum danych może być częścią tylko jednej farmy serwerów w danym momenci.

 • Prawo mobilności licencji nie stosuje się do serwera SQL Server 2012 PDW.

Mobilność licencji jest wartościową korzyścią dla Klientów, którzy licencjonują pojedyncze maszyny wirtualne i chcą przepisywać licencje pomiędzy różnymi serwerami w farmie serwerów, wraz z przenoszeniem maszyn wirtualnych pomiędzy tymi serwerami lub serwerami, a środowiskiem chmury.

Uwaga: Mobilność licencji stosuje się wyłącznie do przepisania licencji na oprogramowanie, nie ma ono zastosowania do przeniesienia aktywnie działających wystąpień SQL Server.

Dzięki pakietowi SA można dowolnie zmieniać przypisania licencji w ramach farmy serwerów
Dzięki pakietowi SA można dowolnie zmieniać przypisania licencji w ramach farmy serwerów
Rysunek przedstawia ponowne przypisanie licencji na rdzenie w ramach tej samej farmy serwerów dzięki przenośności licencji

 

Dzięki umowie SA licencje można ponownie przypisywać w zewnętrznym środowisku hostingu lub chmurze
Dzięki umowie SA licencje można ponownie przypisywać w zewnętrznym środowisku hostingu lub chmurze
Na rysunku, podstawowe licencje które zostały przypisane do wspólnego serwera uruchomionego w firmie zewnętrznej poprzez mobilność licencji.
Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do Przenoszenie licencji w obrębie farmy serwerów , licencje mogą być przypisane do serwera uruchomionego w firmie zewnętrznej tylko raz na 90 dni.

Dokumenty SQL Informacje szczegółowe dotyczące Mobilności Licencji SQL

 

Dodatkowe informacje o produkcie

Uaktualnienia, korzystanie ze starszej wersji i licencje Step-Up
W przypadku SQL Server 2016 dostępnych jest kilka opcji wdrożeń obejmujących scenariusze aktualizacji

 • Prawo do nowych wersji jest oferowane, jako jedna z korzyści Software Assurance (SA) i umożliwia klientom dostęp do uaktualnienia posiadanych licencji bez dodatkowych kosztów. Licencje SQL Server 2012 objęte SA są automatycznie aktualizowane do licencji dla odpowiedniej edycji SQL Server 2016.

 • Prawo do zmiany edycji dostępne jest dla wybranych produktów SQL Server i pozwala na wdrożenie alternatywnej (z reguły niższej) edycji w miejsce obecnie posiadanych licencji. Prawo do innych edycji może być łączone z prawem do obniżenia wersji (oferowanego dla wszystkich produktów w ramach umów grupowych Microsoft).

Uwaga: w przypadku korzystania z praw do aktualizacji do starszej wersji lub zmiany edycji nadal obowiązują
uprawnienia do używania oryginalnie licencjonowanej wersji. Prawa do innych edycji oraz licencji step-up nie
stosuje się do oprogramowania SQL Server Parallel Data Warehouse.

Opcje uruchomienia SQL Server 2016
Licencja na produkt: Możliwość uruchomienia Licencja na produkt
Edycja oprogramowania Wersja oprogramowania
Edycja SQL Server 2016 Standard SQL Server Standard Server 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Workgroup 2008 R2 lub wcześniejsza
SQL Server for Small Business 2008 R2 lub wcześniejsza
Edycja SQL Server 2016 Standard Core SQL Server Standard Core 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Web (nie w SPLA) 2008 R2 lub wcześniejsza
SQL Server Workgroup 2008 R2 lub wcześniejsza
Edycja SQL Server 2016 Business Intelligence SQL Server Business Intelligence 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Standard Server 2016 lub wcześniejsza
Edycja SQL Server 2016 Enterprise Core SQL Server Enterprise Core 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Business Intelligence 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Standard Core 2016 lub wcześniejsza
SQL Server Datacenter 2008 R2 lub wcześniejsza
Tabela przedstawia opcje wdrażania dostępne dla klientów posiadających licencji SQL Server z zastosowaniem prawa do używania SQL Server 2016
 • Licencje Step-Up edycji są możliwe do zakupienia w przypadku posiadania licencji z aktywnym pakietem Software Assurance tylko w określonych programach licencjonowania zbiorczego. Pozwalają klientom na przejście z niższej edycji produktu. Edycja SQL Server 2016 Standard może być podniesiona do Edycji SQL Server 2016 Business Intelligence, a Edycja SQL Server 2016 Standard na rdzeń może być podniesiona do Edycji SQL Server 2016 Enterprise. W przypadku SQL Server 2016, licencje SQL Server 2012 PDW na rdzeń mogą być zmienione na licecje SQL Server 2016 Enterprise na rdzeń. Licencje Step-Up pomiędzy różnymi modelami licencyjnymi (na serwer, na rdzeń) nie mogą być stosowane.

Opcje migracji SQL Server 2016 dla klientów z Software Assurance

Aby ułatwić płynne przejście do nowej wersji produktu SQL Server 2012 i uwzględnić zmiany w modelu licencjonowania, firma Microsoft oferuje ścieżki migracji umożliwiające klientom z aktywnym Software Assurance (SA) ochronę dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie.

Licencje SQL Server na procesor z umową Software Assurance
SQL Server 2008 R2 to ostatnia wersja SQL Server licencjonowana w modelu na procesor. Klienci z aktywnym SA dla licencji SQL Server 2008 R2 na procesor uzyskali prawo do uruchomienia programu SQL Server 2012 w trakcie trwania umowy w modelu licencjonowania na procesor i odnowienia licencji w modelu na rdzeń przy najbliższym odnowieniu Software Assurance (dotyczy Klientów posiadających aktywny pakiet Software Assurance do dnia 1 kwietnia 2016, którzy nie odnawiali jeszcze Software Assurance po 1 kwietnia 2012).

Bieżący okres umowy: posiadając aktywne SA (obowiązujące do dnia 1 kwietnia 2012 roku) klienci, którzy licencjonowali SQL Server w modelu licencjonowania na procesor mogą dla danego wdrożenia dokonać aktualizacji i użyć równoważną edycję SQL Server 2016 na rdzeń (w miejsce licencjonowanego programu SQL Server 2008 R2), z zastrzeżeniem praw do używania produktów SQL Server 2008 R2 na prcessor.
Klienci posiadający licencję na Edycję SQL Server Datacenter mogą uruchomić edycję SQL Server 2016 Enterprise na rdzeń. Klienci korzystający z SQL Server Workgroup oraz (nie w SPLA) edycji Web mogą korzystać z edycji SQL Server 2016 Standard na rdzeń.
Klienci z aktywną umową Enterprise Agreement do dnia 1 kwietnia 2012 mogą nadal nabywać dodatkowe licencje SQL Server 2008 R2 na procesor— i dokonać aktualizacji tych licencji do SQL Server 2016 - na zakończenie umowy.

Konwersja licencji na procesor do modelu na rdzeń: Ilości licencji na rdzeń, do których Klient uzyskuje możliwość odnowienia uzależniona jest od edycji SQL Server oraz ilości rdzeni serwera pozostających w użyciu w momencie wygaśnięcia pakietu SA:

Konwersja licencji na procesor do modelu na rdzeń przy wygasaniu SA:
Kwalifikowalne licencje z SA przed 1 kwietnia 2012 Kwalifikuje się do odnowienia minimalnej liczby licencji na rdzeń
Edycja SQL Server Datacenter licencja na procesor 8 licencji na rdzeń edycji SQL Server Enterprise
Edycja SQL Server Enterprise licencja na procesor 4 licencje na rdzeń edycji SQL Server Enterprise
Edycja SQL Server Standard licencja na procesor 4 licencje na rdzeń edycji SQL Server Standard
Edycja SQL Server Workgroup licencja na procesor 4 licencjena rdzeń edycji SQL Server Standard
Edycja SQL Server Web Edition (nie-SPLA) licencja na procesor 4 licencje na rdzeń edycji SQL Server Standard
SQL Server Parallel Data Warehouse licencja na procesor 8 licencji na rdzeń edycji SQL Server Parallel Data Warehouse
Tabela przedstawia odnowienie licencji SQL Server per Edycja

W przypadku jeśli aktualna liczba rdzeni serwera klienta, przekracza minimalną ilość rdzenie wskazanych w tabeli powyżej, Klient może dokonać inwentaryzacji, udokumentować rzeczywistą liczbę rdzeni i potrzebnych do ich pokrycia licencji (Ilość wymaganych licencji na rdzeń to ekwiwalent ilości rdzeni serwera pomnożony przez współczynnik przelicznika rdzenia dla określonego typu procesora).

W ramach odnowienia pakietu SA, klienci dokonują wymiany kwalifikujących się licencji na procesor do odpowiedniej liczby licencji SQL Server 2016 na rdzeń wg wyżej opisanej zasady (Szczegółowe informacje zawarto w Liście Produktów (Product List) w ramach licencji grupowych Microsoft).

Obowiązujące ograniczenia: W momencie odnowienia licencji na procesor podlegają one konwersji do licencji na rdzeń. Proces konwersji dotyczy konwersji i ilości faktycznie wymaganych przez klienta w momencie odnowienia.

 • Do konwersji licencji na procesor do modelu na rdzeń konieczne jest odnowienie SA w oparciu o ilość licencji na rdzeń wymaganych do pokrycia wszystkich fizycznych rdzeni serwera.

 • Dla wykorzystania opcji wymiany na większą niż minimalna ilość rdzeni, ilość licencji na procesor przypisanych do serwera nie może przekraczać całkowitej ilości fizycznych procesorów tego serwera.

 • Inwentaryzacja przeprowadzona przed pierwszym odnowieniem SA po 1 kwietnia 2012 musi zostać udokumentowana, aby wskazać rzeczywiste potrzeby licencyjne. Klienci, którzy nie dokonają inwentaryzacji otrzymają ekwiwalent licencji na rdzeń zgodnie z ilościami miniamalnymi wskazanymi w tabeli powyżej.

 • Klienci powinni skorzystać z zestawu narzędzi Microsoft Assessment and Planning (MAP) lub innego alternatywnego narzędzia w celu inwentaryzacji rzeczywistej konfiguracji serwera.

 • MAP Toolkit znajduje się do pobrania na stronie: http://sql2016.pl/docs/MAP-Toolkit.html

Ścieżka migracji licencji na procesory przy odnowieniu pakietu SA
Przykład wymiany SQL Server 2008 R2 licencji na procesor na 6 licencji na rdzeń SQL Server 2016 w dniu przedłużenia SA
Przykład wymiany SQL Server 2008 R2 licencji na procesor na 6 licencji na rdzeń SQL Server 2016 w dniu przedłużenia SA

Dla Klientów SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse (PDW):
Przedstawione opcje migracji licencji na procesor dotyczą klientów SQL Server PDW z aktywnym pakietem SA z dnia 1 marca 2013.

Dla Klientów, którzy nie odnawiają pakietu Software Assurance:
Klienci posiadający licencję SQL Server 2008 R2 na procesor z aktywnym SA po 1 kwietnia 2012 mają prawo do aktualizacji do SQL Server 2012 lub SQL Server 2016 w trakcie trwania umowy. Klienci posiadający licencje wieczyste na procesor, którzy zdecydują się nie odnawiać licencji na zakończenie umowy mogą korzystać z SQL Server 2012 lub SQL Server 2016 na rdzeń (uwzględniając poprzednie wersje), zgodnie z poniższymi ograniczeniami:

 • Klienci stosują zasady licencjonowania SQL Server 2008 R2 na procesor. Klienci, którzy nie odnowią SA dla posiadanych licencji na procesor nie mogą korzystać z korzyści takich jak nieograniczona wirtualizacja, mobilność licencji czy serwerów w trybie pracy failover. Więcej informacji o korzyściach SA zawarto w sekcji Korzyści Software Assurance tego przewodnika.

 • W przypadku przepisania licencji do innego serwera mają zastosowanie prawa użytkowania SQL Server 2016 na rdzeń. Klienci, którzy nie odnowili SA tracą prawo do korzyści SA po wygaśnięciu umowy.

Dodatkowe ograniczenia: Dla celów obliczania bieżących praw użytkowania, Klienci którzy uaktualnią oprogramowanie do SQL Server 2016 na rdzeń otrzymają wieczysty niepodzielny ekwiwalent licencji SQL Server 2016 na rdzeń dla każdej istniejącej licencji SQL Server 2008 R2 na procesor, dla której wygasło SA.
Ekwiwalent licencji na rdzeń jest równy:

 • Minimalnej liczbie licencji na rdzeń określonych w sekcji odnowienia licencji (tabela powyżej); lub

 • Aktualnej liczbie fizycznych rdzeni procesora licencjonowanego serwera, pomnożonej przez współczynnik przelicznika rdzeni, zgodnie z typem procesora. Klienci muszą wykonać inwentaryzację w celu wskazania aktualnej liczby rdzeni.

 • Całkowita liczba licencji na procesor kwalifikujących się do otrzymania większej niż minimalna liczba licencji na rdzeń nie może przekroczyć całkowitej liczby procesorów fizycznych w licencjonowanym serwerze.

 • Ekwiwalent licencji na rdzeń można połączyć z licencjami SQL Server 2016 na rdzeń, aby wspierać wdrażanie serwerów, które wymagają dodatkowych licencji na rdzeń. Ekwiwalent licencji nie może być połączony z licencjami SQL Server 2012 na rdzeń, które nie miały aktywnego SA w dniu 1 kwietnia 2016

Ścieżka migracji licencji na procesory bez odnawiania SA
Przykład licencji na procesor, która jest zachowywana przy migracji do SQL Server 2016 bez przedłużenia umowy SA
Przykład licencji na procesor, która jest zachowywana przy migracji do SQL Server 2016 bez przedłużenia umowy SA

Klienci korzystający z edycji SQL Server Enterprise licencjonowanym w ramach modelu serwer+CAL
Od 1 lipca 2012 r. Microsoft nie oferuje już edycji SQL Server Enterprise w modelu licencjonowania serwer+CAL.
Klienci z aktywnym programem SA dla SQL Server 2008 R2 Enterprise mogę rozważyć następujące scenariusze przejścia do SQL Server 2016:

 • Edycja SQL Server 2012 Enterprise Serwera przestała być dostępna w cennikach po 30 czerwca 2012. Klienci z aktywną umową Enterprise Agreement (EA ) w tym dniu mogą kontynuować zakup nowych licencji do końca obecnej umowy

 • Po wygaśnięciu obecnej umowy SA może zostać odnowione i utrzymane dla edycji SQL Server Enterprise w celu dalszego wykorzystania korzyści SA, czyli mobilności licencji, serwerów awaryjnych oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania.

 • Edycja SQL Server 2016 Enterprise w modelu serwer+CAL jest przeznaczona i fizycznie ograniczona do uruchomienia na serwerach o całkowitej liczbie maksymalnie 20 rdzeni:

  • Istnieją dwie wersje edycji SQL Server 2016 Enterprise. Wersja oparta na serwerze i wersja oparta na liczbie rdzeni. Klienci muszą korzystać z wersji oprogramowania, na którą posiadają licencję.

  • W przypadku klientów korzystających z edycji SQL Server 2016 Enterprise w modelu licencji serwer+CAL w środowisku fizycznym, OSE może uzyskać dostęp tylko do maksymalnie 20 rdzeni fizycznych.
   Powyższe ograniczenie jest kontrolowane na poziomie technicznym.

  • W przypadku Klientów korzystających z edycji SQL Server 2016 Enterprise w środowiskach wirtualnych, każdy zestaw maszyn wirtualnych (do 4 w ramach jednej licencji serwerowej), do której przypisano pojedynczą licencję na serwer może wykorzystać do 20 wątków sprzętowych w danym momencie.

 • Dotychczasowe licencje edycji SQL Server 2016 Enterprise, w modelu serwer+CAL z aktywnym pakietem SA nadal zapewniają dostęp do najnowszych wersji produktów i zaawansowanych możliwości edycji Enterprise. Licencje w modelu serwerowym nie podlegają konwersji na licencje na rdzeń.

Dodatkowe aspekty dotyczące licencjonowania w środowiskach wirtualnych:
Każda licencja serwerowa edycji SQL Server 2016 Enterprise pozwala Klientom na uruchamianie do czterech maszyn wirtualnych na licencjonowanym serwerze:

 • Licencja serwera edycji SQL Server Enterprise (z lub bez aktywnej umowy SA) nie obejmuje praw do nieograniczonej wirtualizacji. Zapis ten stosowany jest dla SQL Server 2016 jak również wdrożeń SQL 2008 R2 oraz SQL Server 2012.

 • W przypadku potrzeby uruchomienia większej ilości maszyn wirtualnych Klient może przypisać dodatkowe licencje serwerowe edycji SQL Server Enterprise do fizycznego serwera.

 • Uwaga: każda z czterech grup wirtualnych maszyn jest pzredmiotem dla 20 wątkowego limitu wspomnianego powyżej

 • Prawo do przenoszenia licencji oraz prawo do uruchomienia serwerów pracy zapasowej dla edycji SQL Server 2016 Enterprise dozwolone jest wyłącznie dla licencji z aktywnym pakietem SA

Uwaga: W przypadku przepisania licencji na inny serwer, wszystkie maszyny wirtualne związane z tą licencją na serwerze (do czterech na licencji ) muszą zostać przeniesione do innego serwera razem.

Rysunek przedstawia rozmieszczenie czterech maszyn wirtualnych uruchomionych na licencji serwerowej Edycji Enterprise. Cztery maszyny wirtualne mogą korzystać maksymalnie z 20 wirtualnych rdzeni mocy obliczeniowej
Rysunek przedstawia rozmieszczenie czterech maszyn wirtualnych uruchomionych na licencji serwerowej Edycji Enterprise. Cztery maszyny wirtualne mogą korzystać maksymalnie z 20 wirtualnych rdzeni mocy obliczeniowej.

Dokumenty SQL  Więcej informacji o opcji migracji dla Klientów, którzy objęci zostali zmianą modelu licencjonowania przedstawioną w kwietniu 2012 mogą skorzystać z przewodnika dot. odnowienia licencji: Determining SQL Server 2016 Core License Requirements at SA Renewal

 

Korzyści z pakietu Software Assurance

Pakiet Software Assurance (SA) dla licencjonowania zbiorowego pomaga zwiększyć wydajność IT poprzez udostępnienie klientom, dodatkowych korzyści - w tym wsparcia 24/7, usług planowania wdrożeń, szkoleń technicznych, dostępu do najnowszych wersji oprogramowania.

Wykorzystywanie korzyści pakietu SA pozwala Klientom zwiększyć produktywność i efektywność wykorzystania rozwiązań opartych o SQL Server w ramach infrastruktury IT. Licencje na oprogramowanie i prawa użytkowania oprogramowania są charakterystyczne dla poszczególnych wersji produktów. Licencje na różne wersje produktów nie mogą być łączone w ramach jednego systemu operacyjnego. Korzystając z pakietu Software Assurance klienci mogą łączyć najnowsze wersje SQL Server z obecnie posiadanymi licencjami bez konieczności ich przepisywania do innych serwerów.

Uwaga: Wszystkie licencje muszą być pokryte SA, a podczas obniżania wersji prawa do używania produktów nie zmieniają się.

Klienci posiadający licencje SQL Server z aktywnym pakietem SA uzyskują dostęp do następujących korzyści:

Przegląd korzyści z Software Assurance
Benefit Opis
Nieograniczona wirtualizacja Pozwala klientom na uruchomienie nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych z dowolną ilością wystąpień instancji SQL Server 2016 Enterprise. Dotyczy wyłącznie modeli licencji "na rdzeń"
Serwery zapasowe Pozwala Klientom na instalację i uruchomienie pasywnych instancji SQL Server 2016 w ramach oddzielnych wystąpień systemów operacyjnych OSE lub serwerów dla zapewnienia wysokiej dostępności
Mobilność licencji w obrębie farmy serwerów Pozwala na przepisanie licencji SQL Server 2016 pomiędzy serwerami w farmie częściej niż co 90 dni.
Korzyść nie obejmuje SQL Server PDW.
Mobilność licencji w ramach SA Prawo do przepisania licencji SQL Server 2016 na zewnętrzne serwery. Korzyśćnie obejmuje SQL Server PDW.
Prawa odzyskiwania awaryjnego Możliwość uruchomienia zapasowego wystąpienia SQL Server 2016 przeznaczonego do czasowego użytkowania w przypadku odzyskiwania po awarii
Specjalne warunki migracji Dodatkowe prawa wykorzystania i prawa licencyjne dla klientów posiadających SQL Server 2008 R2, migrujący do SQL Server 2016
Dostęp do aktualizacji dla platformy dedykowanej SQL Server Pozwala na dostęp do nowych funkcjonalności i funkcji dostępnych pomiędzy głównymi wersjami produktu.
Korzyśc ma zastosowanie wyłącznie dla SQL Server PDW.
Dodatkowe korzyści dla Klientów SCE Jako rozszerzenie korzyści opisanych powyżej klienci Server Cloud Enrollment (SCE) otrzymują dostęp do dodatkowych korzyści premium m.in. Nieogrniczonego Wsparcia w Rozwiązywaniu Problemów
Tabela ta zawiera omówienie korzyści Software Assurance

Szczegółowe zestawienie korzyści pakietu Software Assurance i praw użytkowania wynikających z pakietu SA znajduje się w dokumentach PUR oraz Product List lub Product Terms.

 

Dodatkowe materiały dotyczące licencjonowania SQL

Więcej informacji na temat licencjonowania SQL Server 2016, w tym wszystki nowości można znaleźć na następujących stronach internetowych:


Dodatkowe dokumenty o Microsoft SQL Server 2016:Dodatkowe dokumenty o Microsoft SQL Server 2016:

Dokumenty SQL Microsoft SQL Server 2016 Przewodnik po licencjonowaniu (dokument w języku polskim)

Dokumenty SQL Opis licencjonowania SQL Server 2016

Dokumenty SQL Przewodnik licencjonowania SQL Server 2017

Dokumenty SQL Współczynnik rdzeni SQL Server 2016

Dokumenty SQLPrzewodnik licencjonowania wirtualizacji SQL Server 2016

Bezpłatny eBook SQL Bezpłatny eBook "Introducing Microsoft SQL Server 2016, Technical Overview" autorstwa Ross Mistry i Stacia Misner

W książce zapoznacie się Państwo z kluczowymi informacjami technicznymi dotyczącymi między innymi technologii SQL 2016 Server.

Książka o SQL jest do pobrania pod adresem http://www.microsoftvirtualacademy.com/ebooks#otherbooks
i jest dostępna w formatach:
Download the PDF (8.08 MB)
Download the EPUB file (8.22 MB)
Download the Mobi for Kindle file (12.3 MB)

Copyrights © Integrity Partners 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Rozwiązania Microsoft