Cena specjalna SQL
SQL 2016
Strona główna Licencjonowanie SQL Cennik Microsoft SQL Przewodnik SQL Kontakt
 

Wersje Microsoft SQL Server 2016

Enterprise    
Standard  
Express
MISSION CRITICAL IN-MEMORY PERFORMANCE,
SECURITY AND HIGH AVAILABILITY


SQL Enhanced in-memory performance for all workloads

SQL Most secure database with Always Encrypted

SQL PB scale data warehousing

SQL End-to-end mobile BI with rich visualizations on all major platforms

SQL Advanced analytics built-in at scale with R plus in-memory

SQL Enhanced hybrid scenarios including Stretch Database, HA, DR and backup
NON-BUSINESS CRITICAL DATABASES WITH MODERATE PERFORMANCE

SQL Basic security and availability

SQL Basic reporting

SQL Basic analytics

SQL Hybrid scenarios: Stretch Database, backup
SMALL-SCALE DATABASES

SQL Development and management tools

SQL Easy backup and restore to Microsoft Azure Cloud

Edycje SQL Server 2016 - co nowego

Edycja Mission critical performance Security Data warehousing Business intelligence Advanced analytics Hybrid cloud
SQL Server 2016 Enterprise • Operating system max cores and memory
• Enhanced in-memory OLTP performance
• Operational analytics
• Enhanced AlwaysOn with no domain join (WS 2016)
• Query Store
• Temporal
• Always Encrypted
• Row-level security
• Dynamic data masking
• Enhanced separation of duties
• Enhanced SQL Server auditing
• Transparent data encryption
• Policy-based management
• Enhanced in-memory ColumnStore
• PolyBase in scale-out configuration (head and compute nodes)
• Deployment query processing
• Support for JSON
• End-to-end mobile BI on all major platforms
• Enhanced direct query
• In-memory analytics
• Advanced data mining
• Advanced tabular
• Web portal experience (all reports in one place)
• Modernized reports
• Pin reports to Power BI
• Enhanced multi-dimensional models
• In database advanced analytics
• R integration with massive parallel procesing for performance and scale
• Works with in-memory technology
• Run in database or standalone
• Connectivity to R Open
• Stretch Database
• Enhanced backup to Azure
• Enhanced HA and DR with Azure – ease of use, no domain join (Windows Server 2016)
• SSIS integration with Azure Data Factory and Azure SQL Data Warehouse
SQL Server 2016 Standard • Disk-based OLTP
• 24 cores max and 128 GB max memory
• 2-node single database failover (non-readable secondary)
• Query Store
• Temporal
• Row-level security
• Dynamic data masking
• Basic auditing
• Separation of duties
• Policy-based management
• PolyBase (compute node only)
• Support for JSON
• Basic tabular (16GB memory per instance)
• Web portal experience
• Modernized reports
• Pin reports do Power BI
• Enhanced multi-dimensional models
• Single-threaded for RRE
• Connectivity to R Open
• Stretch Database
• Backup to Azure
SQL Server 2016 Express • 1 GB memory, max 10 GB memory
• Basic OLTP
• Query Store
• Policy-based management • Support for JSON • Basic reporting and analytics
• Web portal experience
• Modernized reports
  • Stretch Database
• Backup to Azure

Enterprise includes all Standard features

SQL Server 2016 funkcje w edycjach SQL Server 2016 Standard SQL Server 2016 Enterprise
OLTP Performance Maximum number of cores 24 cores Unlimited
Maximum memory utilized per instance 128 GB OS Max
Maximum size 524 PB 524 PB
Basic OLTP SQL SQL
Basic high availability (2-node single database failover, non-readable secondary) SQL SQL
Manageability (Management Studio, Policy-Based Management) SQL SQL
Enterprise data management (Master Data Services, Data Quality Services)   SQL
Advanced OLTP (In-memory OLTP, Operational analytics)   SQL
Advanced HA (Always On - multi-node, multi-db failover, readable secondaries)   SQL
Security Basic security (Row-level security, data masking, basic auditing, separation of duties) SQL SQL
Advanced security (Transparent Data Encryption, Always Encrypted)   SQL
Data Warehousing Advanced data integration (Fuzzy grouping and look ups, change data capture)   SQL
Data warehousing (In-Memory ColumnStore, Partitioning)   SQL
Business Intelligence Programmability & Developer Tools (T-SQL, CLR, Data Types, FileTable, JSON) SQL SQL
Basic data integration (SSIS, built-in connectors) SQL SQL
Basic reporting & analytics SQL SQL
Basic Corporate Business Intelligence (Multi-dimensional models, Basic tabular model) SQL SQL
Mobile BI (Datazen)   SQL
Advanced Corporate Business Intelligence (Advanced tabular model, Direct query, in-memory analytics, advanced data mining)   SQL
Advanced Analytics Basic “R” integration (Connectivity to R Open, Limited parallelism for RRE) SQL SQL
Advanced “R” integration (Full parallelism for RRE)   SQL
Hybrod Cloud Stretch Database SQL SQL

 

Funkcje SQL 2016 Server ENTERPRISE

OLTP Performance

Security

Data Warehousing

Business Intelligence

Advanced Analytics

Hybrid Cloud

• OS max cores and memory
• Enhanced in-memory OLTP performance
• Operational analytics
• Enhanced AlwaysOn with no domain join (WS 2016)
• Query Store
• Temporal
• Always Encrypted
• Row-level security
• Dynamic data masking
• Enhanced separation of duties
• Enhanced SQL Server auditing
• Transparent data encryption
• Enhanced in-memory ColumnStore
• PolyBase in scale-out configuration (head and compute nodes)
• Deployment rights for APS
• Distributed query processing
• Support for JSON
• End-to-end mobile BI on all major platforms
• Enhanced direct query
• In-memory analytics
• Advanced data mining
• Advanced tabular
• Web portal experience (all reports in 1 place)
• Modernized reports
• Pin report to Power BI
• Enhanced multidimensional models
• In database Advanced Analytics
• R integration with massive parallel processing for performance and scale
• Works with in-memory technology
• Run in database or standalone
• Connectivity to R Open
• Stretch Database
• Enhanced backup to Azure
• Enhanced HA and DR with Azure – ease of use, no domain join (WS2016)
• SSIS integration with Azure Data Factory and Azure SQL Data Warehouse
Enterprise includes all Standard features

 

Funkcje SQL 2016 Server STANDARD

OLTP Performance

Security

Data Warehousing

Business Intelligence

Advanced Analytics

Hybrid Cloud

• Disk-based OLTP
• 24 cores max and 128GB max memory
• 2-node single database failover (non-readable secondary)
• Query Store
• Temporal
• Row-level security
• Dynamic data masking
• Basic auditing
• Separation of duties
• PolyBase (compute node only)
• Support for JSON
• Basic tabular (16GB memory per instance)
• Modernized reports
• Pin report to Power BI
• Enhanced multi-dimensional models
• Single-threaded for RRE
• Conectivity to R Open
• Stretch Database
• Backup to Azure

Co nowego w SQL Server 2016 w porównaniu do SQL Server 2014

OLTP Performance

Security

Data Warehousing

Business Intelligence

Advanced Analytics

Hybrid Cloud

• Real-time operational analytics with in-memory OLTP or on dics
• In-memory for more applications
• Unparalleled scalability wih Windows Server 2016, with 12TB memory and Windows Server 2016 max cores
• Multiple node failover clustering (3 synchronous, up to 8 replicas)
• SQL Server Development Tools in Visual Studio
• Query Store
• Temporal support
• Transparent Data Encryption
• Always Encrypted
• Operational analytics
• In-memory ColumnStore
• Deployment rights for APS
• Enhanced In-memory ColumnStore for DW
• PolyBase for simple T-SQL to query structured and unstructured data
• Enhanced database caching
• Up to 15000 partitions
• Mobile BI
• Enhanced SSIS
• Enterprise-grade Analytics Services
• Advanced tabular models
• JSON support
• Enhanced DQS
• Enhanced MDS
• Enhanced Reporting Services
• Temporal tables
• In-memory analytics
• Advanced data mining
• Access to reports online or offline
• Create mobile reports using the SQL Server Mobile Report Publisher
• Consume with Power BI mobile apps
• R built-in to your T-SQL
• RRE APIs with full parallelism and no memory limits for scale/performance
• Built-in In-memory Advanced Analytics
• Advanced tabular model
• Direct query
• Advanced data mining
• Stretch database
• Partitioning for efficient data loading
• Hybrid scenarios with SSIS
• Enhanced backup to Azure
• Easy migration to the cloud
• Simplified cloud DR with AlwaysOn replicas

Microsoft SQL Server 2016 daje możliwość magazynowania danych, tworzenie aplikacji o znaczeniu strategicznym i rozwiązań obróbki ogromnych porcji informacji dzięki wysoko wydajnej technologii przetwarzania w pamięci, analizach biznesowych i funkcjach analitycznych.

Wysoka dostępność SQL

    Ujednolicone rozwiązanie High Availability / Disaster Recovery w SQL 2016 Server Najważniejsze cechy
Zwiększona dostępność • Multi-DB failover, ręczne lub automatyczne
• Do 8 replik zapasowych
• 100% dostępności w czasie wszystkich operacji online

Zwiększona dostępność dzięki możliwości tworzenia wielu zapasowych baz danych jednocześnie, przełączanych zarówno ręcznie jak i automatycznie. W razie potrzeby w SQL Server Enterprise 2016 możesz mieć nawet 8 replik wtórnych. Pozwala to jeszcze bardziej odciążyć procesy takie jak BI i raportowanie przy wykorzystaniu dodatkowych replik wtórnych. Także wtedy, gdy robisz operacje online na swoich replikach, system może być w 100% dostępny.
High Availability SQL

Schemat pokazuje typową instalację SQL Server 2016 AlwaysOn HA gdzie znajduje się replika synchroniczna na potrzeby DisasterRecovery oraz replika asynchroniczna dla kopii zapasowych i obie repliki są aktywnie wykorzystywane dla uzyskania większej wydajności. Procesy odczytują i archiwizują do replik, nawet podczas awarii sieci
SQL Server 2016
• Rozszerzona i ulepszona technologia AlwaysOn
• Kreator repliki - Replica Wizard


Windows Server 2012 R2
Wsparcie Clustered Shared Volume
• Wsparcie Online VHDX
• System Center 2012 R2
• Zarządzanie aplikacjami on-premises i Azure cloud

Wysoka dostępność jest najwyższym priorytetem gdy chodzi o obciążenia o znaczeniu krytycznym. SQL Server 2012 dostarcza funkcję AlwaysOn, które przewiduje 9 typów obciążeń w systemach typu krytycznego i jest postrzegany przez Klientów jako najlepsza funkcja SQL Server przy serwisach wymagającej wysokiej dostępności.
W SQL Server 2016 funkcja ta staje się jeszcze bardziej efektywna, zapewniając większą dostępność, wyższą wydajność a także jest łatwiejsza do wdrożenia i zarządzania.
Efektywny SQL Server 2016 • Wysoka dostępność bez kosztownych sieci SAN
• Kopie na serwerach zapasowych

SQL Server 2016 wspiera technologię Clustered Shared Volume w Windows Server 2012R2 co pozwala zapewnienić wysoką dostępność klasy korporacyjnej bez kosztownych sieci SAN, co wpływa na ograniczenie wydatków. Ponadto możesz zwiększyć efektywność swoich replik, przenosząc na nie odczyt dla funkcji takich jak raportowanie BI, a nawet możesz użyć replik wtórnych do tworzenia kopii awaryjnych.
Łatwe wdrożenie i zarządzanie • Kreatory wdrażania i zarządzania
• Monitorowanie i pulpity statusów w ramach SSMS i System Center

Zarządzanie SQL Server 2016 wprowadza nowe kreatory, które pozwolą uprościć wdrożenie replik na lokalnych serwerach i do Microsoft Azure.
Można monitorować repliki w SQL Server Management Studio i System Center.

Technologia przetwarzania w pamięci SQL In-memory

Wbudowana wydajność SQL 2016 Średnio 10 razy szybciej, bez konieczności przepisywania całej aplikacji
Wykorzystuje pełne możliwości SQL Server

Unikalna na rynku technologia przetwarzania w pamięci in-memory, która została wbudowana w SQL Server 2016. Jest integralną technologią bazy, co stanowi ogromną zaletę ponieważ nie ma potrzeby przepisywania aplikacji pracującej na SQL. Nawet nie optymalizując aplikacji w tym zakresie jesteś w stanie odczuć radykalny wzrost wydajności. Średni przyrost wydajności pozwala obsłużyć 10x więcej transakcji, dzięki nowym funkcjon in-memory. Możliwa jest nawet poprawa szybkości do 50x, zależna od ilości logiki biznesowej przetwarzanej w bazie danych za pomocą procedur składowanania. Obowiązuje tu zasada, że im więcej logiki przetwarzane jest w bazie danych tym potencjalny wzrost wydajności może być większy, jeśli natomiast logika biznesowa jest umiejscowiona w aplikacji tym mniejsza jest szansa na wzrost. Oprócz wzrostu wydajności bez przepisywania aplikacji ogromną zaletą jest możliwość pełnego wykorzystania nowych funkcji SQL Server 2016.
 • Nowe przetwarzanie OLTP w technologii in-memory
 • Usprawniony w in-memory ColumnStore dla DW
 • In-memory BI z PowerPivot
 • Bufor rozszerzeń puli do SSD i usprawnione przetwarzanie zapytań

 

SQL In-memory

Elastyczność Wysoko wykorzystywane tabele ładowane do pamięci
Optymalizacja przetwarzania w pamięci, aby dopasować posiadane zasoby sprzętowe

Microsoft SQL 2016 również świetnie współpracuje z tabelami nie ładowanymi do pamięci. Można więc zoptymalizować dostępną pamięć operacyjną do najbardziej wykorzystywanych tabel a inne pozostawić na dysku. Oznacza to, że nie będziesz musiał kupować nowego drogiego sprzętu aby przetwarzać duże porcje danych w pamięci, ponieważ możesz tak dostosować pracę in-memory, aby pasowała do istniejącego sprzętu.
Obejmuje wszystkie obciążenia Wydajne przetwarzanie In-memory w OLTP, DW i BI

Jedną z najważniejszych funkcji w SQL Server 2016 jest przetwarzanie OLTP w pamięci, masz jednak możliwość przetwarzania w technologii in-memory wszystkich obciążeń, w tym DW i BI. Nie musisz więc kupować różnych serwerów i dedykować ich do konkretnego typu prac, ponieważ wszystko jest zawarte w wersji SQL Server Enterprise 2016.

Jak nowe funkcje w systemie Windows Server 2012 R2 usprawniają skalowanie SQL Server 2016

    SQL Server 2016
zarządzanie zasobami
Najważniejsze cechy
Skalowanie mocy obliczeniowej SQL Server 2016 Do 640 procesorów logicznych
64 vCPUs/VM
1TB pamięci/VM
64 węzłów/klaster

Skalowanie mocy obliczeniowej w Windows Server 2012R2 nie tylko zapewnia skalowalność dla dużych, krytycznych baz danych w środowisku fizycznym, ale także w środowisku wirtualnym. Windows Server 2012 R2 obsługuje do 640 procesorów logicznych do pracy większych aplikacji. W środowisku wirtualnym można wykorzystać do 64 wirtualnych CPU i do 1TB pamięci operacyjnej na maszynę wirtualną. Ponadto posiada możliwość stworzenia do 64 węzłów w klastrze SQL Server.
Skalowanie SQL SQL Server 2016
• Resource Governor dodaje zarządzanie I/O
• SysPrep na poziomie klastrów

Windows Server 2012 R2
Hyper-V
• Obszary pamięci masowej
• Agregowanie interfejsów sieciowych
• Zmiana wielkości VHDX w trybie online
• QoS dla sieci i pamięci masowej

Podobnie jak Windows Server 2012R2 pozwala na tworzenie zbiorów infrastruktury i optymalizowację ich szeregowania, SQL Server 2016 pozwala pójść o krok dalej i udostępnia tego rodzaju podział na warstwy na poziomie instancji SQL Server dzięki funkcji Resource Governor. Oprócz tego, że jest w stanie tworzyć pule CPU i pamięci, dzięki SQL Server 2016 możesz zarządzać pulami I/O i szeregować po kryteriach zapewniających większą optymalizację i przewidywalność wydajności dla obciążeń bazodanowych SQL Server.
Skalowanie sieci SQL Server 2016 Wirtualizacja sieci zapewnia elastyczność i izolację
Przydzielanie minimalnej i maksymalnej przepustowości

Możesz również skalować sieć, dzięki funkcjom wirtualizacji sieci w Windows Server 2012 R2. Pomaga to w przetwarzaniu SQL Server, ponieważ pozwala przenieść obciążenia z jednego centrum danych do drugiego nie przejmując się o sieć bazową. Dzięki funkcji agregacji interfejsów sieciowych w Windows Server 2012R2 można połączyć kilka kart sieciowych co pozwala na większą elastyczność sieci dla baz SQL Server. Można również przypisać minimalne i maksymalne kryteria przepustowości dla poprawy jakości serwowania usług.
Skalowanie pamięci masowej SQL Server 2016 Wirtualizacja pamięci masowej
Sieciowa pamięć masowa korporacyjnej na standardowym sprzęcie
Podział na warstwy pamięci masowej dla większej wydajności

Windows Server 2012R2 umożliwia wirtualizację pamięci masowej, co pozwala kumulować cały Twój storage i przypisywać jego części do różnych procesów obliczeniowych. Możesz również szeregować pamięć masową aby uzyskać wyższą wydajność, na przykład używając dysków SSD i napędów talerzowych tworzenie klasyfikacji pozwoli przechowywać dane o krytycznym znaczeniu w przydziałach o najwyższej wydajności, a dane wymagające niższej prędkości na tańszych woluminach dyskowych. Pozwala to optymalizować wydajność nie zwiększając kosztów.

Skalowanie i zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie

Kokpity SQL Raportowanie SQL Analizy SQL
Pulpity zarządzania wydajnością i karty wyników z SharePoint.
Dashboardy i Scorecardy SQL w SharePoint.
Tworzenie pulpitów firmowych i zrównoważonych kart wyników dla całej organizacji, aby umożliwić firmie kontrolę kluczowych wskaźników wydajności i odkryć główne przyczyny.
Perfekcyjne raportowanie operacyjne i wbudowane raporty z Reporting Services.
Najszerzej używanym narzędziem do raportowania są Reporting Services.
Tworzenie wysokiej wierności, idealnych raportów operacyjnych dla organizacji lub osadzanie ich w aplikacjach korporacyjnych. Dodatkową korzyścią z tych ułatwień jest skonsolidowane zarządzanie poprzez administrację centralną SharePoint. Możesz włączyć funkcje raportowania dla wszystkich pracowników operujących na danych za pomocą jednego punktu administracji.
Pojedynczy model semantyczny i skalowalny silnik analityki z Analysis Services.
Najlepszy w branży silnik OLAP z Analysis Services.
Analysis Service jest wiodącym w branży silnikiem OLAP i zapewnia jeden model semantyczny dla wszystkich potrzeb zarządzania treścią - pulpitów wspomagających, aplikacji analitycznych i raportowania natychmiastowego. Analysis Services tworzy też pomost między zawartością BI stworzoną przez użytkownika w Excel i korporacyjnie zarządzanych rozwiązaniach informatycznych - specjaliści IT mogą teraz importować skoroszyty PowerPivot bezpośrednio do Analysis Services tak, że mogą one być profesjonalnie zarządzane i przekształcone w rozwiązania klasy korporacyjnej.
Dane główne Jakość danych Integracja informacji
Rzetelne i wiarygodne informacje z Master Data Services.
Efektywne zarządzanie danymi z usłygami danych podstawowych.
Master Data Services (MDS) ułatwiają zarządzanie strukturami danych głównych (mapowanie obiektów, dane referencyjne oraz wymiary i hierarchie) używane w operacjach integracji danych. Ponadto, nowy dodatek Master Data Services dla programu Excel pozwala użytkownikom zaangażować się w zarządzanie danymi podstawowymi, przez tworzenie aktualizacji danych podstawowych i przesyłanie zmian do administratora bazy danych MDS.
Czyszczenie danych i ich dopasowanie z Data Quality Services.
Wyczyść dane przedsiębiorstwa z Data Quality Services.
Zupełnie nowa usługa Data Quality Services (DQS) upraszcza zarządzanie danymi organizacji. DQS zapewnia narzędzia, które pozwalają osobom zarządzającym danymi na tworzenie i utrzymanie bazy Data Quality Knowledge Base, pomagającej poprawić jakość danych i łatwość ich kontroli. Dzięki temu można uzyskać wyższą pewność jakości danych przy użyciu profilu bazy wiedzy organizacyjnej oraz oczyścić i dopasować dane. Data Quality Services mogą być uruchamiane jako samodzielne narzędzie lub zintegrowane z SQL Server Integration Services (SSIS). Klienci mogą również uzyskać dostęp do Windows Azure Marketplace jako źródła zewnętrznych danych, które mogą pomóc sprawdzić poprawność i oczyścić informacje w projekcie.
Zintegrowane wdrażanie i zarządzanie z Integration Services.
Integracja danych klasy Enterprise z usługami Integration Services.
SQL Server Integration Services (SSIS) pomaga obniżyć bariery integracji danych, umożliwiając przedsiębiorstwom różnej wielkości na używanie funkcji, które zwiększają wydajność i poprawiają produktywność związaną z zarządzaniem informacją i ETL (Extract, Transform and Load). Nowe funkcje obejmują zwiększoną użyteczność, wdrażanie i administrowanie rozszerzeniami, nowe raporty dla operacji rozwiązywania problemów, porównywanie i łączenie oraz łatwiejszy dostęp do pakietów próbek i samouczków.

Hybrydowe rozwiązania chmurowe SQL

Uproszczony backup w chmurze • Ręcznie lub automatycznie
• Na poziomie instancji z punktem czasu przywracania
• Ustawienie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych zgodnie z rodzajem zastosowań bazy danych
SQL Server 2016 udostępnia nowe rozwiązania chmury hybrydowej, które mogą pomóc w redukcji nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów operacyjnych (OPEX) przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i dostępności serwisu.
Hybrydowy scenariusz umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych, znajdujących się na wewnętrznych serwerach przedsiębiorstwa do Microsoft Azure. Realizowane jest to w łatwy i efektywny sposób. Możesz utworzyć politykę wykonywania kopii awaryjnych bezpośrednio do Microsoft Azure Storage, potrzebujesz do tego adres serwera i klucz magazynu. Backup bazuje na zdefiniowanych politykach i na poziomie instancji wszystkie jej bazy podlegają ustawieniom tej polityki. Kopie zapasowe mogą być realizowane zarówno ręcznie jak i automatycznie. Dodatkową korzyścią którą możesz uzyskać z Microsoft Azure Storage jest Geo Replikacja która może replikować kopie zapasowe w kilku centrach danych - pozwala to uzyskać jeszcze wyższą pewność na wypadek sytuacji odtwarzania po awarii. Również w przypadku awarii w Twojej lokalnej serwerowni możesz przywrócić kopie zapasowe na maszynach wirtualnych w Windows Azure Virtual Machines.
Uproszczony backup SQL w chmurze
Odzyskiwanie danych z chmury • Szybkie przywracanie awaryjne (niskie RTO)
• Łatwe do wdrożenia i zarządzania
Odzyskiwanie danych z niższym RTO (recovery time objective) i lepszym RPO (recovery point objective) backupu przewiduje scenariusz w którym do SQL Server 2016 dodajemy asynchroniczne repliki do maszyn wirtualnych Microsoft Azure Virtual Machines. Wykonuje się to przy użyciu kreatora Add Replica który uruchamiamy bezpośrednio w SSMS (SQL Server Management Studio). Kiedy tylko transakcja zostanie zatwierdzona na serwerze lokalnym SQL, natychmiast zostanie wysyłana asynchronicznie do repliki Microsoft Azure. Zachowanie synchronicznej repliki lokalnej jest nadal rekomendowane, ale poprzez dodatkową replikę w programie Microsoft Azure uzyskasz wyższy poziom DisasterRecovery, pozwoli to zmniejszyć własne koszty CAPEX i OPEX niż fizycznie utrzymując dodatkowy sprzęt w lokalnym centrum danych. Repliki Microsoft Azure mogą być efektywnie wykorzystane, dla funkcjonalności odczytu dla raportowania BI lub używane do wykonywania kopii zapasowych, przyspieszając tym samym proces tworzenia kopii awaryjnej do Microsoft Azure Backup.
SQL Azure Disaster Recovery
Rozszerzanie aplikacji on-premises • Hybrydowa chmura
• Większy zasięg globalny
• Lepsza izolacja wewnętrznych aktywów
Można także włączyć dodatkowe scenariusze hybrydowe, rozszerzając swoje lokalne aplikacje SQL Server do chmury Azure. Na przykład można wykorzystać fizyczną infrastrukturę on-premises SQL Server używając jej do obsługi transakcji dla aplikacji lokalnych (np. ERP) a chmurę usług Windows Azure użyć do wsparcia sprzedaży online. W tym przykładowym scenariuszu kontroler domeny jest wykorzystywany do uwierzytelniania wszystkich użytkowników i używa bezpiecznego tunelu VPN do połączenia z instancjami w chmurze Azure. Można również użyć funkcji Linked Server w SQL Server, aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma instancjami SQL Server i przekazywać transakcje lub zapytania z jednego do drugiego SQL Server, niezależnie od tego, czy jest w lokalnej infrastrukturze czy w chmurze Azure. W ten sposób możesz na przykład wykonać aktualizację lokalnej hurtowni danych a obsługę transakcji biznesowych przejmie SQL w chmurze Azure.
Główne zalety rozwiązania to:
Niskie nakłady inwestycyjne na uzyskanie większej wydajności
Wykorzystanie lokalnego Directory do kontroli polityk i uwierzytelniania w chmurze
Bezproblemowe łączenie aplikacji lokalnych do aplikacji w chmurze Azure
Rozszerzanie aplikacji firmowych

Korzyści SQL Server 2016:

SQL Server 2016 zapewnia nowe rozwiązania hybrydowych kopii zapasowych cloud i odzyskiwania po awarii. Korzysta także z nowych funkcji w systemie Windows Server 2012 R2 w celu zapewnienia dostępności i skalowalność klasy Enterprise z przewidywalną wydajnością przy obniżonych kosztach infrastruktury. SQL Server 2016 oferuje wiodące w branży funkcje inteligentnej analizy danych oraz integrację z dobrze znanymi narzędziami, które pozwolą na szybsze i efektywniejsze analizowanie dużych porcji informacji.


Korzyści migracji do SQL 2016:

 • In-Memory OLTP: Zapewnia funkcje in-memory OLTP wbudowane jako składnik SQL Server 2016, znacznie zwiększające szybkość transakcji i przepustowość aplikacji bazy danych. Technologia przetwarzania w pamięci OLTP jest zaimplementowana w silnik SQL Server 2016 bez konieczności podejmowania dodatkowych działań i pozwala na wzrost wydajności przetwarzania w pamięci, bez potrzeby przepisywania aplikacji bazy danych lub zmiany sprzętu.
 • In-Memoty Updateable ColumnStore: Zapewnia większą kompresję, bogatsze funckje obsługę zapytań i możliwości aktualizacji istniejącego ColumnStore dla obciążeń hurtowni danych. Pozwala to na jeszcze wyższą szybkość ładowania, wydajność przetwarzania zapytań i współbieżność.
 • Extending Memory to SSD: bezproblemowo i transparentnie integruje przechowywanie na dyskach półprzewodnikowych SSD w SQL Server 2016. Dzięki temu uzyskasz wyższy współczynnik przetwarzanych operacji na sekundę.
 • Enhanced High Availability
  • New AlwaysOn features: Availability Groups obsługują teraz do 8 replik wtórnych, które pozostaną dostępne do odczytu przez cały czas. Instancje Failover Cluster obsługują teraz Windows Cluster Shared Volumes, podnosząc wykorzystanie pamięci współdzielonej i zwiększając elastyczność pracy awaryjnej.
  • Improved Online Database Operations: Zawiera pojedynczą partycję indeksów odbudowy online i zarządzanie priorytetami blokad dla przełącznika partycji tabeli, zmniejszając wpływ przestojów konserwacyjnych.
 • Encrypted Backup: Zapewnia obsługę szyfrowania kopii zapasowych, na serwerach lokalnych oraz w Microsoft Azure.
 • IO Resource Governance: pule zasobów wspierają teraz konfigurację minimalną i maksymalną IOPS na wolumen, umożliwiając bardziej kompleksową kontrolę zasobów.
 • Scenariusze Hybrydowe:
  • SQL Server Backup to Azure: Umożliwia zarządzanie i automatyzację tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server (na serwerach lokalnych i w Microsoft Azure).
  • AlwaysOn with Azure Secondaries: Łatwe dodawanie repliki Microsoft Azure do Availability Groups serwerów lokalnych.
  • SQL XI (XStore Integration): Obsługuje pliki SQL Server Database (na serwerach lokalnych i w Microsoft Azure) w Microsoft Azure Storage blobs.
 • Deployment Wizard: Łatwe wdrażanie lokalnych baz danych SQL Server do Microsoft Azure

Copyrights © Integrity Partners 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Rozwiązania Microsoft