Cena specjalna SQL
SQL 2016
Strona główna Licencjonowanie SQL Cennik Microsoft SQL Przewodnik SQL Kontakt
 

Szkolenie SQL

Wersje Microsoft SQL Server 2016

Enterprise    
Business Intelligence  
Standard
Mission Critical Performance
(Inclusive of BI edition)

Mission critical & Tier 1 applications
Data Warehousing
Private cloud & highly virtualized environments
Large, centralized or external-facing BI
Faster Insights from any Data
(Inclusive of Standard edition)

Corporate Business Intelligence
Large-scale self-service reporting & analytics
Basic Database & Reporting
Non-critical databases and workloads
Basic reporting and analytics

Microsoft SQL Server 2016 daje możliwość magazynowania danych, tworzenie aplikacji o znaczeniu strategicznym i rozwiązań obróbki ogromnych porcji informacji dzięki wysoko wydajnej technologii przetwarzania w pamięci, analizach biznesowych i funkcjach analitycznych.

Edycje SQL Server 2016

SQL Server 2016 Capabilities SQL Server Editions
Standard Business Inteligence Enterprise
Maximum Number of Cores 16 cores 16 cores – DB
OS Max – BI
OS Max*
Windows Server Core Edition Support
Basic OLTP
Basic Reporting & Analytics
Programmability & Developer Tools (T-SQL, CLR, data types, FileTable)
Manageability (Management studio, policy based management)
Enterprise Data Management (Data quality, master data services)   
Self-service Business Intelligence (Power View, Power Pivot)   
Corporate Business Intelligence (Semantic model, advanced analytics)   
Advanced Security (Advanced auditing, transparent data encryption)     
In-memory ColumnStore    
In-memory OLTP    
StreamInsight Standard Standard Premium
AlwaysOn High Availability** Basic Basic Advanced
*Enterprise legacy servers licensed under Server/CAL licensing are subject to a 20-core per server limit.
**Basic includes 2 node Failover Clustering

Porównanie funkcjonalności edycji SQL Server 2016 – Editions Feature Comparison

Enterprise Edition:
Mission Critical Performance
     
Business Intelligence:
Faster Insights from any Data
   
Standard: Basic Database & Reporting
Includes all of the features in Business Intelligence Edition, plus the following:
In-Memory Built-in
In-Memory OLTP
Enhanced In-Memory ColumnStore for DW
In-Memory BI with Power Pivot
Enhanced Query Processing

Enhanced Security & Scalability
Redefined engineering security processes
CC certification at High Assurance Level
Enhanced separation of duty
Transparent Data Encryption
Encryption Key Management
Support for Windows Server Core
Resource Governor adds IO governance
SysPrep at cluster level
Predictable performance with tiering of compute, network, and storage with Windows Server 2012 R2

High Availability
Enhanced AlwaysOn, 8 secondaries, Replica Wizard
Simplified cloud Disaster Recovery with AlwaysOn replicas in Windows Azure VMs
Clustered Shared Volume support, VHDX support (Windows Server 2012 R2)
Manage on-premises and cloud apps (System Center 2012 R2)

Mission Critical Support
Premier: 24 x7 support, access to tech training
PMC: Solution validation, On-site expertise, fastest response times
Includes all of the features in Standard Edition, plus the following:
Easy Access to Data, Big & Small
Power Query
Windows Azure Marketplace
Connect to Windows Azure HDInsight Service
Analytics Platform System (PDW V2)

Powerful Insights with Familiar Tools
Power BI in Office 365
Power Map for Excel
Mobile interfaces for Power BI

Complete BI Solution
Data Quality Services
Master Data Services, including Excel add-in
Reliable, cost-effective availability
Buffer Pool Extension to SSDs
Delayed Durability
Database Mirroring
Log Shipping
Two-node Failover Clustering
Windows Server Core
Live Migration with shared/non-shared storage, clustered/non-clustered environment (with Windows Server 2012 R2)
Hyper-V Replica (with Windows Server 2012 R2)

Robust administration capabilities
SQL Server Management Studio (SSMS)
PowerShell scripting support
Backup Compression
Database Recovery Advisor
Distributed Replay
Maintenance Plan Wizard
SQL Server Management Pack for Microsoft Systems Center Operations Manager
System Center Virtual Machine Manager
System Center App Controller
SQL Server Configuration Manager

Corporate security & compliance
Least vulnerable database five years running [NIST Database, 2013]
Enhanced separation of duty
Backup encryption
Basic auditing
Configuration Manager
User-Defined Server Roles
Active Directory authentication
Default Schema for Groups
Contained Database Authentication
Cloud-Ready Information Platform
Simplified backup to Windows Azure
Support for backup of previous versions of SQL Server to Windows Azure
Cloud back-up encryption support
New Windows Azure Deployment UI for SQL Server
Larger SQL Server VMs and memory sizes now available in Windows Azure

Developer Ready
SQL Server Data Tools
Support for diverse data types, including XML and FILESTREAM as well as spatial and planar indexing.
Performance improvements to Full-Text Search and FILESTREAM
SQL query, edit, and design tools.
Query optimization enhancements

Operational reporting visibility
SQL Server Reporting Services (SSRS)
Report Designer in SQL Server Data Tools
Report Builder BI client, standalone or through Report Manager

Powerful analytical insight
SQL Server Analysis Services (SSAS)
BI Semantic Model
Data Mining Add-ins for Excel and Visio 2013

Integrated, consistent data
SQL Server Integration Services (SSIS)
Support for structured, unstructured and complex data types.
StreamInsight™
Support for industry standard APIs (ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO, and ADO) across varied platforms including .NET, C/C++, Java, and PHP

Wysoka dostępność SQL

    Ujednolicone rozwiązanie High Availability / Disaster Recovery w SQL 2016 Server Najważniejsze cechy
Zwiększona dostępność • Multi-DB failover, ręczne lub automatyczne
• Do 8 replik zapasowych
• 100% dostępności w czasie wszystkich operacji online

Zwiększona dostępność dzięki możliwości tworzenia wielu zapasowych baz danych jednocześnie, przełączanych zarówno ręcznie jak i automatycznie. W razie potrzeby w SQL Server Enterprise 2016 możesz mieć nawet 8 replik wtórnych. Pozwala to jeszcze bardziej odciążyć procesy takie jak BI i raportowanie przy wykorzystaniu dodatkowych replik wtórnych. Także wtedy, gdy robisz operacje online na swoich replikach, system może być w 100% dostępny.
High Availability SQL

Schemat pokazuje typową instalację SQL Server 2016 AlwaysOn HA gdzie znajduje się replika synchroniczna na potrzeby DisasterRecovery oraz replika asynchroniczna dla kopii zapasowych i obie repliki są aktywnie wykorzystywane dla uzyskania większej wydajności. Procesy odczytują i archiwizują do replik, nawet podczas awarii sieci
SQL Server 2016
• Rozszerzona i ulepszona technologia AlwaysOn
• Kreator repliki - Replica Wizard


Windows Server 2012 R2
Wsparcie Clustered Shared Volume
• Wsparcie Online VHDX
• System Center 2012 R2
• Zarządzanie aplikacjami on-premises i Azure cloud

Wysoka dostępność jest najwyższym priorytetem gdy chodzi o obciążenia o znaczeniu krytycznym. SQL Server 2012 dostarcza funkcję AlwaysOn, które przewiduje 9 typów obciążeń w systemach typu krytycznego i jest postrzegany przez Klientów jako najlepsza funkcja SQL Server przy serwisach wymagającej wysokiej dostępności.
W SQL Server 2016 funkcja ta staje się jeszcze bardziej efektywna, zapewniając większą dostępność, wyższą wydajność a także jest łatwiejsza do wdrożenia i zarządzania.
Efektywny SQL Server 2016 • Wysoka dostępność bez kosztownych sieci SAN
• Kopie na serwerach zapasowych

SQL Server 2016 wspiera technologię Clustered Shared Volume w Windows Server 2012R2 co pozwala zapewnienić wysoką dostępność klasy korporacyjnej bez kosztownych sieci SAN, co wpływa na ograniczenie wydatków. Ponadto możesz zwiększyć efektywność swoich replik, przenosząc na nie odczyt dla funkcji takich jak raportowanie BI, a nawet możesz użyć replik wtórnych do tworzenia kopii awaryjnych.
Łatwe wdrożenie i zarządzanie • Kreatory wdrażania i zarządzania
• Monitorowanie i pulpity statusów w ramach SSMS i System Center

Zarządzanie SQL Server 2016 wprowadza nowe kreatory, które pozwolą uprościć wdrożenie replik na lokalnych serwerach i do Microsoft Azure.
Można monitorować repliki w SQL Server Management Studio i System Center.

Technologia przetwarzania w pamięci SQL In-memory

Wbudowana wydajność SQL 2016 Średnio 10 razy szybciej, bez konieczności przepisywania całej aplikacji
Wykorzystuje pełne możliwości SQL Server

Unikalna na rynku technologia przetwarzania w pamięci in-memory, która została wbudowana w SQL Server 2016. Jest integralną technologią bazy, co stanowi ogromną zaletę ponieważ nie ma potrzeby przepisywania aplikacji pracującej na SQL. Nawet nie optymalizując aplikacji w tym zakresie jesteś w stanie odczuć radykalny wzrost wydajności. Średni przyrost wydajności pozwala obsłużyć 10x więcej transakcji, dzięki nowym funkcjon in-memory. Możliwa jest nawet poprawa szybkości do 50x, zależna od ilości logiki biznesowej przetwarzanej w bazie danych za pomocą procedur składowanania. Obowiązuje tu zasada, że im więcej logiki przetwarzane jest w bazie danych tym potencjalny wzrost wydajności może być większy, jeśli natomiast logika biznesowa jest umiejscowiona w aplikacji tym mniejsza jest szansa na wzrost. Oprócz wzrostu wydajności bez przepisywania aplikacji ogromną zaletą jest możliwość pełnego wykorzystania nowych funkcji SQL Server 2016.
 • Nowe przetwarzanie OLTP w technologii in-memory
 • Usprawniony w in-memory ColumnStore dla DW
 • In-memory BI z PowerPivot
 • Bufor rozszerzeń puli do SSD i usprawnione przetwarzanie zapytań

 

SQL In-memory

Elastyczność Wysoko wykorzystywane tabele ładowane do pamięci
Optymalizacja przetwarzania w pamięci, aby dopasować posiadane zasoby sprzętowe

Microsoft SQL 2016 również świetnie współpracuje z tabelami nie ładowanymi do pamięci. Można więc zoptymalizować dostępną pamięć operacyjną do najbardziej wykorzystywanych tabel a inne pozostawić na dysku. Oznacza to, że nie będziesz musiał kupować nowego drogiego sprzętu aby przetwarzać duże porcje danych w pamięci, ponieważ możesz tak dostosować pracę in-memory, aby pasowała do istniejącego sprzętu.
Obejmuje wszystkie obciążenia Wydajne przetwarzanie In-memory w OLTP, DW i BI

Jedną z najważniejszych funkcji w SQL Server 2016 jest przetwarzanie OLTP w pamięci, masz jednak możliwość przetwarzania w technologii in-memory wszystkich obciążeń, w tym DW i BI. Nie musisz więc kupować różnych serwerów i dedykować ich do konkretnego typu prac, ponieważ wszystko jest zawarte w wersji SQL Server Enterprise 2016.

Jak nowe funkcje w systemie Windows Server 2012 R2 usprawniają skalowanie SQL Server 2016

    SQL Server 2016
zarządzanie zasobami
Najważniejsze cechy
Skalowanie mocy obliczeniowej SQL Server 2016 Do 640 procesorów logicznych
64 vCPUs/VM
1TB pamięci/VM
64 węzłów/klaster

Skalowanie mocy obliczeniowej w Windows Server 2012R2 nie tylko zapewnia skalowalność dla dużych, krytycznych baz danych w środowisku fizycznym, ale także w środowisku wirtualnym. Windows Server 2012 R2 obsługuje do 640 procesorów logicznych do pracy większych aplikacji. W środowisku wirtualnym można wykorzystać do 64 wirtualnych CPU i do 1TB pamięci operacyjnej na maszynę wirtualną. Ponadto posiada możliwość stworzenia do 64 węzłów w klastrze SQL Server.
Skalowanie SQL SQL Server 2016
• Resource Governor dodaje zarządzanie I/O
• SysPrep na poziomie klastrów

Windows Server 2012 R2
Hyper-V
• Obszary pamięci masowej
• Agregowanie interfejsów sieciowych
• Zmiana wielkości VHDX w trybie online
• QoS dla sieci i pamięci masowej

Podobnie jak Windows Server 2012R2 pozwala na tworzenie zbiorów infrastruktury i optymalizowację ich szeregowania, SQL Server 2016 pozwala pójść o krok dalej i udostępnia tego rodzaju podział na warstwy na poziomie instancji SQL Server dzięki funkcji Resource Governor. Oprócz tego, że jest w stanie tworzyć pule CPU i pamięci, dzięki SQL Server 2016 możesz zarządzać pulami I/O i szeregować po kryteriach zapewniających większą optymalizację i przewidywalność wydajności dla obciążeń bazodanowych SQL Server.
Skalowanie sieci SQL Server 2016 Wirtualizacja sieci zapewnia elastyczność i izolację
Przydzielanie minimalnej i maksymalnej przepustowości

Możesz również skalować sieć, dzięki funkcjom wirtualizacji sieci w Windows Server 2012 R2. Pomaga to w przetwarzaniu SQL Server, ponieważ pozwala przenieść obciążenia z jednego centrum danych do drugiego nie przejmując się o sieć bazową. Dzięki funkcji agregacji interfejsów sieciowych w Windows Server 2012R2 można połączyć kilka kart sieciowych co pozwala na większą elastyczność sieci dla baz SQL Server. Można również przypisać minimalne i maksymalne kryteria przepustowości dla poprawy jakości serwowania usług.
Skalowanie pamięci masowej SQL Server 2016 Wirtualizacja pamięci masowej
Sieciowa pamięć masowa korporacyjnej na standardowym sprzęcie
Podział na warstwy pamięci masowej dla większej wydajności

Windows Server 2012R2 umożliwia wirtualizację pamięci masowej, co pozwala kumulować cały Twój storage i przypisywać jego części do różnych procesów obliczeniowych. Możesz również szeregować pamięć masową aby uzyskać wyższą wydajność, na przykład używając dysków SSD i napędów talerzowych tworzenie klasyfikacji pozwoli przechowywać dane o krytycznym znaczeniu w przydziałach o najwyższej wydajności, a dane wymagające niższej prędkości na tańszych woluminach dyskowych. Pozwala to optymalizować wydajność nie zwiększając kosztów.

Skalowanie i zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie

Kokpity SQL Raportowanie SQL Analizy SQL
Pulpity zarządzania wydajnością i karty wyników z SharePoint.
Dashboardy i Scorecardy SQL w SharePoint.
Tworzenie pulpitów firmowych i zrównoważonych kart wyników dla całej organizacji, aby umożliwić firmie kontrolę kluczowych wskaźników wydajności i odkryć główne przyczyny.
Perfekcyjne raportowanie operacyjne i wbudowane raporty z Reporting Services.
Najszerzej używanym narzędziem do raportowania są Reporting Services.
Tworzenie wysokiej wierności, idealnych raportów operacyjnych dla organizacji lub osadzanie ich w aplikacjach korporacyjnych. Dodatkową korzyścią z tych ułatwień jest skonsolidowane zarządzanie poprzez administrację centralną SharePoint. Możesz włączyć funkcje raportowania dla wszystkich pracowników operujących na danych za pomocą jednego punktu administracji.
Pojedynczy model semantyczny i skalowalny silnik analityki z Analysis Services.
Najlepszy w branży silnik OLAP z Analysis Services.
Analysis Service jest wiodącym w branży silnikiem OLAP i zapewnia jeden model semantyczny dla wszystkich potrzeb zarządzania treścią - pulpitów wspomagających, aplikacji analitycznych i raportowania natychmiastowego. Analysis Services tworzy też pomost między zawartością BI stworzoną przez użytkownika w Excel i korporacyjnie zarządzanych rozwiązaniach informatycznych - specjaliści IT mogą teraz importować skoroszyty PowerPivot bezpośrednio do Analysis Services tak, że mogą one być profesjonalnie zarządzane i przekształcone w rozwiązania klasy korporacyjnej.
Dane główne Jakość danych Integracja informacji
Rzetelne i wiarygodne informacje z Master Data Services.
Efektywne zarządzanie danymi z usłygami danych podstawowych.
Master Data Services (MDS) ułatwiają zarządzanie strukturami danych głównych (mapowanie obiektów, dane referencyjne oraz wymiary i hierarchie) używane w operacjach integracji danych. Ponadto, nowy dodatek Master Data Services dla programu Excel pozwala użytkownikom zaangażować się w zarządzanie danymi podstawowymi, przez tworzenie aktualizacji danych podstawowych i przesyłanie zmian do administratora bazy danych MDS.
Czyszczenie danych i ich dopasowanie z Data Quality Services.
Wyczyść dane przedsiębiorstwa z Data Quality Services.
Zupełnie nowa usługa Data Quality Services (DQS) upraszcza zarządzanie danymi organizacji. DQS zapewnia narzędzia, które pozwalają osobom zarządzającym danymi na tworzenie i utrzymanie bazy Data Quality Knowledge Base, pomagającej poprawić jakość danych i łatwość ich kontroli. Dzięki temu można uzyskać wyższą pewność jakości danych przy użyciu profilu bazy wiedzy organizacyjnej oraz oczyścić i dopasować dane. Data Quality Services mogą być uruchamiane jako samodzielne narzędzie lub zintegrowane z SQL Server Integration Services (SSIS). Klienci mogą również uzyskać dostęp do Windows Azure Marketplace jako źródła zewnętrznych danych, które mogą pomóc sprawdzić poprawność i oczyścić informacje w projekcie.
Zintegrowane wdrażanie i zarządzanie z Integration Services.
Integracja danych klasy Enterprise z usługami Integration Services.
SQL Server Integration Services (SSIS) pomaga obniżyć bariery integracji danych, umożliwiając przedsiębiorstwom różnej wielkości na używanie funkcji, które zwiększają wydajność i poprawiają produktywność związaną z zarządzaniem informacją i ETL (Extract, Transform and Load). Nowe funkcje obejmują zwiększoną użyteczność, wdrażanie i administrowanie rozszerzeniami, nowe raporty dla operacji rozwiązywania problemów, porównywanie i łączenie oraz łatwiejszy dostęp do pakietów próbek i samouczków.

Hybrydowe rozwiązania chmurowe SQL

Uproszczony backup w chmurze • Ręcznie lub automatycznie
• Na poziomie instancji z punktem czasu przywracania
• Ustawienie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych zgodnie z rodzajem zastosowań bazy danych
SQL Server 2016 udostępnia nowe rozwiązania chmury hybrydowej, które mogą pomóc w redukcji nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów operacyjnych (OPEX) przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i dostępności serwisu.
Hybrydowy scenariusz umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych, znajdujących się na wewnętrznych serwerach przedsiębiorstwa do Microsoft Azure. Realizowane jest to w łatwy i efektywny sposób. Możesz utworzyć politykę wykonywania kopii awaryjnych bezpośrednio do Microsoft Azure Storage, potrzebujesz do tego adres serwera i klucz magazynu. Backup bazuje na zdefiniowanych politykach i na poziomie instancji wszystkie jej bazy podlegają ustawieniom tej polityki. Kopie zapasowe mogą być realizowane zarówno ręcznie jak i automatycznie. Dodatkową korzyścią którą możesz uzyskać z Microsoft Azure Storage jest Geo Replikacja która może replikować kopie zapasowe w kilku centrach danych - pozwala to uzyskać jeszcze wyższą pewność na wypadek sytuacji odtwarzania po awarii. Również w przypadku awarii w Twojej lokalnej serwerowni możesz przywrócić kopie zapasowe na maszynach wirtualnych w Windows Azure Virtual Machines.
Uproszczony backup SQL w chmurze
Odzyskiwanie danych z chmury • Szybkie przywracanie awaryjne (niskie RTO)
• Łatwe do wdrożenia i zarządzania
Odzyskiwanie danych z niższym RTO (recovery time objective) i lepszym RPO (recovery point objective) backupu przewiduje scenariusz w którym do SQL Server 2016 dodajemy asynchroniczne repliki do maszyn wirtualnych Microsoft Azure Virtual Machines. Wykonuje się to przy użyciu kreatora Add Replica który uruchamiamy bezpośrednio w SSMS (SQL Server Management Studio). Kiedy tylko transakcja zostanie zatwierdzona na serwerze lokalnym SQL, natychmiast zostanie wysyłana asynchronicznie do repliki Microsoft Azure. Zachowanie synchronicznej repliki lokalnej jest nadal rekomendowane, ale poprzez dodatkową replikę w programie Microsoft Azure uzyskasz wyższy poziom DisasterRecovery, pozwoli to zmniejszyć własne koszty CAPEX i OPEX niż fizycznie utrzymując dodatkowy sprzęt w lokalnym centrum danych. Repliki Microsoft Azure mogą być efektywnie wykorzystane, dla funkcjonalności odczytu dla raportowania BI lub używane do wykonywania kopii zapasowych, przyspieszając tym samym proces tworzenia kopii awaryjnej do Microsoft Azure Backup.
SQL Azure Disaster Recovery
Rozszerzanie aplikacji on-premises • Hybrydowa chmura
• Większy zasięg globalny
• Lepsza izolacja wewnętrznych aktywów
Można także włączyć dodatkowe scenariusze hybrydowe, rozszerzając swoje lokalne aplikacje SQL Server do chmury Azure. Na przykład można wykorzystać fizyczną infrastrukturę on-premises SQL Server używając jej do obsługi transakcji dla aplikacji lokalnych (np. ERP) a chmurę usług Windows Azure użyć do wsparcia sprzedaży online. W tym przykładowym scenariuszu kontroler domeny jest wykorzystywany do uwierzytelniania wszystkich użytkowników i używa bezpiecznego tunelu VPN do połączenia z instancjami w chmurze Azure. Można również użyć funkcji Linked Server w SQL Server, aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma instancjami SQL Server i przekazywać transakcje lub zapytania z jednego do drugiego SQL Server, niezależnie od tego, czy jest w lokalnej infrastrukturze czy w chmurze Azure. W ten sposób możesz na przykład wykonać aktualizację lokalnej hurtowni danych a obsługę transakcji biznesowych przejmie SQL w chmurze Azure.
Główne zalety rozwiązania to:
Niskie nakłady inwestycyjne na uzyskanie większej wydajności
Wykorzystanie lokalnego Directory do kontroli polityk i uwierzytelniania w chmurze
Bezproblemowe łączenie aplikacji lokalnych do aplikacji w chmurze Azure
Rozszerzanie aplikacji firmowych

Korzyści SQL Server 2016:

SQL Server 2016 zapewnia nowe rozwiązania hybrydowych kopii zapasowych cloud i odzyskiwania po awarii. Korzysta także z nowych funkcji w systemie Windows Server 2012 R2 w celu zapewnienia dostępności i skalowalność klasy Enterprise z przewidywalną wydajnością przy obniżonych kosztach infrastruktury. SQL Server 2016 oferuje wiodące w branży funkcje inteligentnej analizy danych oraz integrację z dobrze znanymi narzędziami, które pozwolą na szybsze i efektywniejsze analizowanie dużych porcji informacji.


Korzyści migracji do SQL 2016:

 • In-Memory OLTP: Zapewnia funkcje in-memory OLTP wbudowane jako składnik SQL Server 2016, znacznie zwiększające szybkość transakcji i przepustowość aplikacji bazy danych. Technologia przetwarzania w pamięci OLTP jest zaimplementowana w silnik SQL Server 2016 bez konieczności podejmowania dodatkowych działań i pozwala na wzrost wydajności przetwarzania w pamięci, bez potrzeby przepisywania aplikacji bazy danych lub zmiany sprzętu.
 • In-Memoty Updateable ColumnStore: Zapewnia większą kompresję, bogatsze funckje obsługę zapytań i możliwości aktualizacji istniejącego ColumnStore dla obciążeń hurtowni danych. Pozwala to na jeszcze wyższą szybkość ładowania, wydajność przetwarzania zapytań i współbieżność.
 • Extending Memory to SSD: bezproblemowo i transparentnie integruje przechowywanie na dyskach półprzewodnikowych SSD w SQL Server 2016. Dzięki temu uzyskasz wyższy współczynnik przetwarzanych operacji na sekundę.
 • Enhanced High Availability
  • New AlwaysOn features: Availability Groups obsługują teraz do 8 replik wtórnych, które pozostaną dostępne do odczytu przez cały czas. Instancje Failover Cluster obsługują teraz Windows Cluster Shared Volumes, podnosząc wykorzystanie pamięci współdzielonej i zwiększając elastyczność pracy awaryjnej.
  • Improved Online Database Operations: Zawiera pojedynczą partycję indeksów odbudowy online i zarządzanie priorytetami blokad dla przełącznika partycji tabeli, zmniejszając wpływ przestojów konserwacyjnych.
 • Encrypted Backup: Zapewnia obsługę szyfrowania kopii zapasowych, na serwerach lokalnych oraz w Microsoft Azure.
 • IO Resource Governance: pule zasobów wspierają teraz konfigurację minimalną i maksymalną IOPS na wolumen, umożliwiając bardziej kompleksową kontrolę zasobów.
 • Scenariusze Hybrydowe:
  • SQL Server Backup to Azure: Umożliwia zarządzanie i automatyzację tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server (na serwerach lokalnych i w Microsoft Azure).
  • AlwaysOn with Azure Secondaries: Łatwe dodawanie repliki Microsoft Azure do Availability Groups serwerów lokalnych.
  • SQL XI (XStore Integration): Obsługuje pliki SQL Server Database (na serwerach lokalnych i w Microsoft Azure) w Microsoft Azure Storage blobs.
 • Deployment Wizard: Łatwe wdrażanie lokalnych baz danych SQL Server do Microsoft Azure

Copyrights © Integrity Partners 2015, Wszelkie prawa zastrzeżone, Znaki towarowe, Kontakt  Rozwiązania Microsoft